Podpisano umowę powołującą Branżowe Centrum Umiejętności w Siedlcach

Podpisano umowę powołującą Branżowe Centrum Umiejętności w Siedlcach

PKP Intercity, Związek Pracodawców Kolejowych oraz Miasto Siedlce tworzą Branżowe Centrum Umiejętności (BCU), którego celem będzie kształcenie kadr sektora kolejowego. Do końca czerwca 2026 roku ośrodek przeszkoli 460 osób. Budżet projektu wyniesie 13,5 mln zł.

Branżowe Centra Umiejętności to ośrodki kształcenia, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie. Zapewniają tym samym wymianę doświadczeń i tworzenie unikalnej wiedzy dla przyszłych kadr. BCU mają być także wiodącymi centrami budowania kompetencji w poszczególnych branżach, umożliwiającymi zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Założeniem jest też to, aby dzięki partnerstwu z przedstawicielami poszczególnych branż BCU zapewniały dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii. Branżowe Centrum Umiejętności w Siedlcach przy Zespole Szkół nr 6 będzie takim ośrodkiem dla sektora kolejowego.

Cieszę się, że przedstawiciele sektora kolejowego dostrzegli unikalny potencjał Branżowych Centrów Umiejętności i chcą wziąć odpowiedzialność za kształcenie. Potężne inwestycje kolejowe, rozwój cyfryzacji i nowych technologii będą wymagały rozwoju unikalnych kompetencji wśród pracowników. BCU w Siedlcach z pewnością wesprze  ten proces i umożliwi przygotowanie sektora do skoku technologicznego, który go czeka – powiedziała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Jesteśmy organizacją, która zawsze wspiera zrównoważony rozwój naszego sektora. Kształcenie przyszłych kolejarzy to zadanie, którego znaczenia nie sposób nie doceniać, dlatego chętnie przyłączyliśmy się do budowania Branżowego Centrum Umiejętności. To dla nas bardzo ważne, aby wspierać system edukacji naszym unikalnym doświadczeniem i dzielić się praktyczną wiedzą z przyszłymi kadrami. Inwestycje w branżową edukację to inwestycje w przyszłość kolei – podkreślił Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A. oraz Prezes Związku Pracodawców Kolejowych.

Umowa partnerska powołująca do życia Branżowe Centrum Umiejętności została zawarta między Miastem Siedlce, Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz PKP Intercity. Będzie ono zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania kadr w branży transportu kolejowego w dziedzinie interoperacyjności systemu kolei. BCU przygotowywać będzie kadry do czterech zawodów:

  • technik transportu kolejowego;
  • technik pojazdów kolejowych;
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego;
  • mechanik pojazdów kolejowych.

Branżowe Centrum Umiejętności w Siedlcach jest rozwiązaniem, które pozwoli nam nie tylko zachęcić uczniów do wyboru ścieżki kariery na kolei, lecz także przekwalifikować osoby z innych zawodów, zwłaszcza tych pośrednio związanych z transportem kolejowym. Szczególnie liczmy na dorosłych, którzy będą mogli ukończyć kurs zawodowy i  uzyskać takie same kwalifikacje, jakie uczniowie nabywają w systemie szkolnym, a następnie potwierdzić je zewnętrznym egzaminem. To ważny element naszej strategii rozwoju i przede wszystkim misja, by jak najlepiej wykształcić kadry przyszłości – dodał Artur Resmer, Członek Zarządu PKP Intercity.

Siedlecki BCU zostanie wpisany do systemu oświaty do 31.12.2024 r. Po włączeniu BCU do systemu nastąpi rozpoczęcie jego działalności edukacyjnej. W BCU w Siedlcach zostanie przeszkolonych do dnia 30.06.2026r. 460 osób, w tym:

  • 320 osób dorosłych
  • 92 osób młodych (uczniowie i studenci)
  • 48 nauczycieli kształcenia zawodowego

 Dzisiejsze wydarzenie to ważny moment dla rozwoju Siedlec i kształcenia profesjonalnych kadr przyszłości. Współpraca między jednostką samorządu terytorialnego, narodowym przewoźnikiem i związkiem branżowym umożliwi nam stworzenie unikalnego w skali kraju ośrodka rozwoju kompetencji – zaznaczył Andrzej Sitnik, Prezydent Miasta Siedlce.

Wsparcie funkcjonowania BCU przez PKP Intercity S.A. oraz Związek Pracodawców Kolejowych (ZPK) będzie obejmowało realizację działań w obszarze edukacyjno-szkoleniowym, integrująco-wspierającym, innowacyjno-rozwojowym i doradczo-promocyjnym. W związku z zaplanowanymi szkoleniami w wymiarze 1881 godzin, PKP Intercity, jako partner projektu, oddeleguje do BCU pracowników merytorycznych, którzy będą odpowiadać za opracowanie programów szkoleń oraz  prowadzenie zajęć. W tym zakresie PKP Intercity będzie wspierana przez Związek Pracodawców Kolejowych. Przedstawiciele PKP Intercity S.A. oraz ZPK zostaną powołani także do Rady BCU.

Uczestnicy kursów i szkoleń po ich zakończeniu otrzymają branżowy certyfikat umiejętności lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia branżowego, które będą certyfikowane przez ZPK oraz BCU. Łączny budżet projektu wyniesie  13,5 mln zł.