Podpisano umowę na budowę tunelu drogowego w Teresinie

Podpisano umowę na budowę tunelu drogowego w Teresinie

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Powiat Sochaczewski i Gmina Teresin zawarły umowę dotyczącą budowy tunelu drogowego. Obiekt ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz usprawnić komunikację.

W Teresinie i Paprotni mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego / ul. Szymanowskiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ruch samochodów w mieście oraz znacznie usprawni komunikację. Obiekt zastąpi obecny przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przed zamkniętymi rogatkami.

Porozumienie reguluje wzajemną współpracę przy przeprowadzeniu postępowań przetargowych, budowie oraz przejęciu w zarządzanie infrastruktury drogowej.

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 50 mln zł netto. Finansowe zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych będzie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”, który planowany jest do dofinansowania ze środków unijnych.

Inwestycja realizowana będzie w formule „buduj”. Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Jeszcze w 2022 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Budowa obiektu ma się zakończyć w 2025 roku.

Więcej bezkolizyjnych skrzyżowań na Mazowszu

Dzięki inwestycjom PLK na Mazowszu już wybudowane zostały bezkolizyjne skrzyżowania między innymi na ulicy Karczunkowskiej w Warszawie, w Otwocku, Pruszkowie, Wołominie, Zielonce i Łochowie.

W woj. mazowieckim powstaną: wiadukt drogowy w Pruszkowie, wiadukt dla pieszych w Ciechanowie oraz tunele drogowe w Sulejówku, Legionowie i Celestynowie.