KM odebrały już 43. składy FLIRT

KM odebrały już 43. składy FLIRT

W ostatnich dniach października park taborowy Kolei Mazowieckich powiększył się o trzy nowoczesne pojazdy typu ER 160 FLIRT3. Oznacza to, że Spółka KM ma już 43 pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne wyprodukowane przez firmę Stadler.

31 października w warszawskiej sekcji na Grochowie zostały podpisane końcowe protokoły techniczne pojazdów o numerach 41, 42 oraz 43. Wyprodukowano je w ramach czwartej umowy wykonawczej, która została zawarta w I kwartale 2021 r. Obejmuje produkcję 15. sztuk pojazdów, z czego 13 już dostarczono. Wartość tej umowy to prawie 500 mln zł brutto, a jej dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi około 202 mln zł.

Nowoczesne FLIRTY mają sukcesywnie zastępować  pojazdy starszego typu, które będą wycofywane. Będzie to miało znaczący wpływ na polepszenie oferty przewozowej i zwiększy atrakcyjność połączeń uruchamianych przez Spółkę.