Podkarpackie chce kupić pociągi hybrydowe

Podkarpackie chce kupić pociągi hybrydowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił przetarg na dostawę 12 pociągów,  w tym czterech hybrydowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych trzyczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych, zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kV DC oraz silników spalinowych wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi – Cześć nr 1 oraz dostawa ośmiu fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji czteroczłonowej wraz z dokumentacją techniczną, symulatorem jazdy i usługami dodatkowymi – część nr 2

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: gwarancja pojazdów – waga 20 pkt, ilość miejsc siedzących stałych -waga 20 pkt oraz cena – waga 60 pkt.

Na oferty Województwo Podkarpackie czeka do 14 marca 2022 r. do godz. 11:00

 

.