PLK unieważniły przetarg na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem?

PLK unieważniły przetarg na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem?

Z powodu przekroczenia zaplanowanego budżetu PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły postępowanie na zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom.

PKP PLK przetarg ogłosiły w połowie lipca. Otwarcie ofert nastąpiło w 16 listopada 2021 r. Zarządca infrastruktury na sfinansowanie zamówienia przeznaczyły 69 833 631,36 zł brutto. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska z ofertą w wysokości 122 635 411,01 zł brutto oraz konsorcjum w składzie Thales Polska (lider) wraz z Thales Deutschland GmbH w wysokości 125 710 411,01 zł brutto.

W dniu 20 grudnia 2021 r. przeprowadzona została aukcja elektroniczna. Wszyscy wykonawcy zostali zaproszeni do aukcji i wszyscy wzięli w niej udział. Ceny ofert po aukcji prezentują się następująco:

  • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska  – 88 558 300 zł brutto
  • Konsorcjum Thales Polska (lider), Thales Deutschland GmbH – 81 180 000 brutto.

Wobec tego, że najkorzystniejsza oferta o 11 346 368,64 zł brutto przekroczyła zaplanowany budżet, PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że nie posiadają możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i postępowanie zostaje unieważnione.

Przypomnijmy, że postępowaniem na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem zainteresował się poseł Konrad Frysztak, który skierował w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury.