Priorytety MI: KPK, inwestycje dworcowe i program przystankowy

Priorytety MI: KPK, inwestycje dworcowe i program przystankowy

Andrzej Bittel sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poseł Magdaleny Filiks przedstawił najważniejsze zadania planowane przez resort na 2022 – 2023 r.

Jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, resort będzie kontynuował Program Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016–2023.

– W zakresie PID w całym okresie programu zrealizowanych zostanie 190 inwestycji dworcowych, z tego w najbliższych latach 148 obiektów dworcowych za łączną kwotę ok. 1,7 mld zł – przypomina wiceminister infrastruktury.

Do innych najważniejszych zadań Ministerstwa jest realizacja Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, w ramach którego za kwotę 1 mld zł zbudowane zostaną nowe przystanki kolejowe, odbudowane te, które od lat nie istnieją oraz wydłużone perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne.

– W chwili obecnej dla kilku lokalizacji prowadzone są przez spółkę PKP PLK roboty budowlane, jednak dla znacznej większości lokalizacji zostały, bądź w najbliższym czasie będą ogłaszane postepowania przetargowe, mające na celu wybór wykonawców prac – informuje Andrzej Bittel.

Zgodnie z założeniami Programu a także w myśl obowiązujących obecnie przepisów wszystkie nowo wybudowane perony dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Kolejnym zadaniem planowanym na 2022 – 2023 r. jest realizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK)

– Program ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie infrastrukturalnych inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania do 2023 roku. Jest to największy program inwestycyjny w historii polskiej kolei (wartość Programu 76,71 mld zł). Zasadniczym celem w zakresie inwestycji kolejowych realizowanych i planowanych do realizacji w ramach KPK jest przede wszystkim dokończenie prac na głównych ciągach, tworzących sieć bazową i kompleksową TEN-T, jak również stanowiących kolejowe korytarze transportowe oraz usunięcie występujących wąskich gardeł – tłumaczy wiceminister infrastruktury.

Jak zaznacza przedstawiciel Ministerstwa, w zakresie KPK planuje się zakończenie ponad 230 projektów, co pozwoli m. in. na prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h na 350 km torów oraz zabudowę systemu ERTMS/ETCS na 2 000 km torów.

W wyniku realizowanych do 2023 r. inwestycji w ramach KPK, przywrócony zostanie ruch kolejowy do następujących miast/miejscowości:

  • Zegrze Południowe (linia kolejowa nr 28)
  • Chorzele (linia kolejowa nr 35)
  • Sobótka (linia kolejowa nr 285)
  • Kobierzyce (linia kolejowa nr 285)
  • Siewierz (linia kolejowa nr 182)
  • Police (linia kolejowa nr 406)

Jak dodaje sekretarz stanu w Ministerstwie, zrealizowane w najbliższym czasie będą węzły przesiadkowe: linia średnicowa w Krakowie, stacja Olsztyn Główny, Łódź Kaliska, Rzeszów oraz Warszawa Zachodnia.

– Kontynuowane będą także prace nad nowym dokumentem KPK do 2030 roku, w ramach którego prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową umożliwiające m.in. kontynuowanie rozpoczętych inwestycji – podsumowuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.