PLK: zakończono naprawę uszkodzonych kabli na stacji Warszawa Zach.

PLK: zakończono naprawę uszkodzonych kabli na stacji Warszawa Zach.

Służby techniczne zakończyły naprawę uszkodzonych kabli na stacji Warszawa Zachodnia. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów.

Jak poinformował Karol Jakubowski, z zespołu prasowego PKP PLK, dyżurni ruchu prowadzą składy w taki sposób aby minimalizować powstałe zmiany w komunikacji.

Sytuacja będzie stabilizować się do wieczora – dodał Jakubowski.

Michał Wrzosek, rzecznik firmy Budimex zapowiedział, że spółka wdroży także rozwiązania, które zmniejszą ryzyko podobnej awarii w przyszłości na stacji Warszawa Zachodnia.

Przepraszamy pasażerów, przewoźników, zarządcę infrastruktury, a także wszystkich tych , którzy w jakikolwiek sposób odczuli negatywne konsekwencje tego zdarzenia, za zaistniałą sytuację i jej niepożądane skutki – dodał Wrzosek.

Przypomnijmy, w piątek ok. godz. 16.00 sprzęt wykonawcy, firmy Budimex, uszkodził połączenie odpowiadające za pracę urządzeń sterowania. Dyżurni ruchu nie znali położenia pięciu rozjazdów z zachodniej głowicy.

Natychmiast rozpoczęły prace zespoły wykonawcy i zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych.

Około godz. 16:40 wznowiono ruch pociągów ale rozjazdy były układane i zabezpieczane na gruncie dodatkowo jazda pociągów odbywała się na rozkazy pisemne.

Cześć pociągów kierowano przez stację Warszawa Centralna oraz Warszawa Gdańska.

PLK współpracowały z  przewoźnikami aby zapewnić sprawne przejazdy w Warszawskim Węźle Kolejowym.