PLK zacieśniają współpracę z czeskim zarządcą infrastruktury

PLK zacieśniają współpracę z czeskim zarządcą infrastruktury

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wzmacniają współpracują z Správa železnic, státní organizace – czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej na rzecz rozwoju kolei w obu państwach. Działania dotyczą zwiększenia współpracy w zakresie strategii i współpracy międzynarodowej, m. in. zarządzania ruchem kolejowym, prowadzenia inwestycji oraz wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej Správa železnic, státní organizace na wspólnym spotkaniu określili obszary i formy współpracy. W rozmowach uczestniczyli Jiři Svoboda, Dyrektor Generalny Správa železnic, státní organizace oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz dyrektorzy wybranych biur centrali Spółki.

Omówiono zagadnienia ważne dla obu zarządców infrastruktury, m. in. wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na czeskiej i polskiej sieci kolejowej oraz zmianę napięcia w sieci trakcyjnej w Republice Czeskiej z prądu stałego 3kV na prąd zmienny 25kV. Rozmawiano również o inwestycjach na liniach kolejowych wybiegających na zachód i wschód od Pragi, a także planach rozwoju kolei dużych prędkości w Czechach.

Podczas spotkania przedstawiciele PLK i Správa železnic, státní organizace uzgodnili konieczność określenia szczegółowych obszarów i form kooperacji oraz zadeklarowali chęć zaktywizowania współpracy.