PLK z umową na budowę przystanku Szczecinek Bugno

PLK z umową na budowę przystanku Szczecinek Bugno

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na budowę nowego przystanku w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Efektem inwestycji będzie wygodniejsza podróż pociągiem w kierunku Kołobrzegu, Koszalina i Piły.

Nowy przystanek będzie na linii kolejowej Szczecinek – Kołobrzeg (nr 404) obok wiaduktu drogowego i ulic Koszalińskiej i Bugno.

Dla pasażerów przewidziano peron o odpowiedniej wysokości, aby wsiadanie i wysiadanie z pociągów było łatwe. Będzie wiata i ławki oraz oświetlenie. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Przystanek zostanie dostosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające i wypukła faktura na antypoślizgowej nawierzchni peronu. Przewidziano stojaki rowerowe, by ułatwić łączenie podróży koleją i rowerem.

– „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei także w województwie zachodniopomorskim. Dzięki poprawie dostępu do pociągów oraz warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Budowa nowego przystanku w Szczecinku dzięki środkom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” będzie szczególnie korzystna dla podróżujących w kierunku Kołobrzegu, Koszalina i Piły. Efektywne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z budżetu państwa i projektów unijnych, sprzyja rozwojowi najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego jakim jest kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawcą przystanku Szczecinek Bugno będzie spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – ZRK-DOM Poznań. Prace o wartości blisko 2,5 mln zł będą realizowane w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Program przystankowy

W województwie zachodniopomorskim program przystankowy na liście podstawowej obejmuje 10 lokalizacji: Koszalin Północny (Politechnika), Koszalin Bukowe (Wschodni), Kołobrzeg Wschód (dwa przystanki: Kołobrzeg Amfiteatr na linii 402 i Kołobrzeg Ogrody na linii 404), Kołobrzeg Zachód (Kołobrzeg Radzikowo), Świdwin Zamek, Szczecinek Bugno, Recz Pomorski, Łubowo, Złocieniec i Radziszewo. Na liście rezerwowej ujęto jeden projekt: Szczecinek.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce