Ile wynoszą budżety KM i WKD w 2022 r.?

Ile wynoszą budżety KM i WKD w 2022 r.?

Wojciech Zabłocki radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego skierował zapytanie w sprawie budżetów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej na 2022 rok. Właśnie poznaliśmy odpowiedz samorządu.

Jak czytamy w odpowiedzi, budżet Kolei Mazowieckich na 2022 r. planowany jest w wysokości 991 023 441,18 zł, z czego środki własne spółki to 519 347 908,54 zł. Od organizatora transportu publicznego na terenie Województwa Mazowieckiego przewoźnik otrzyma 471 347 908,54 zł, z czego 440 850 495 zł to wysokość rekompensaty.

Do końca sierpnia 2022 r. Kolejom Mazowieckim wypłacono 293 900 330,00 zł w tym 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego. Miesięcznie przewoźnik otrzymuje kwotę 36 737 541,25 zł.

Budżet Warszawskiej Kolei Dojazdowej na 2022 r. planowany jest w wysokości 106 965 600 zł, z czego 53 735 600 zł to środki własne spółki. Od Urzędu Marszałkowskiego przewoźnik otrzyma 53 230 000 zł. Do 24 sierpnia 2022 r. spółka otrzymała 27 746 351,11 zł.

O ile w przypadku KM przelewy są regularne, co miesiąc w takiej samej kwocie, to w przypadku WKD organizator transportu publicznego przekazuje środki po kilka razy w danym miesiącu. Na przykład do końca kwietnia, samorząd wyrównał wpłaty za I kwartał 2022 r. spółka otrzymała w kwietniu  15 382 153,57 zł.