Na kolei w Polsce pracuje ponad 25 tys. kobiet

Na kolei w Polsce pracuje ponad 25 tys. kobiet

Według danych z marca 2022 r. 57 kobiet posiada ważną licencję maszynisty wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Najmłodsza z nich ma 21 lat, natomiast najstarsza 54 lata. Łącznie na kolei w Polsce pracuje ponad 25 tysięcy kobiet.

Na kolei zatrudnionych jest 30 kobiet, które są czynnymi maszynistkami posiadającymi licencję i świadectwo maszynisty. W trakcie szkolenia na świadectwo maszynisty jest 17 Pań posiadających licencję. Natomiast 10 kobiet z ważnymi licencjami maszynisty nie podjęło jeszcze zatrudnienia.

Dane zebrane za rok 2020 z polskich przedsiębiorstw kolejowych pokazują, że na wszystkich stanowiskach w sektorze kolejowym zatrudnionych jest blisko 30% Pań. Największą ich reprezentację znajdziemy u zarządców infrastruktury – to ponad 1/3 personelu. Kobiety zdominowały zawód dróżnika przejazdowego oraz dyżurnego ruchu. W kilkunastu przedsiębiorstwach zajmujących się przewozami pasażerskimi Panie stanowią ponad 27%, a najmniejszą ich reprezentację znajdziemy u przewoźników towarowych – ok. 21%.

 

Dane z krajów Unii Europejskich zbierane do 2018 roku pokazują, że udział kobiet zatrudnionych u przewoźników kolejowych waha się od 8 % w Irlandii do 51% w Estonii. Wśród zarządców infrastruktury te liczby wynoszą od 8% w Słowenii do 50% również w Estonii. Liczbowo najwięcej Pań pracuje we Francji: 30,5 tys. u przewoźników i ok. 28 tys. w zarządach infrastruktury. Należy tu jednak pamiętać, że na francuskiej kolei pracuje ponad 215 tys. osób. W całej Europie na 947 tys. pracowników kolei zatrudnionych jest 190 tys. kobiet (20%).