UIC zawiesza członkostwo Kolei Rosyjskich i Białoruskich

UIC zawiesza członkostwo Kolei Rosyjskich i Białoruskich

Krzysztof Mamiński, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i Francois Davenne, dyrektor generalny UIC podjęli decyzję o zawieszeniu członkostwa Kolei Rosyjskich i Kolei Białoruskich w strukturach organizacji. Zawieszenie potrwa do czasu przywrócenia pokoju w Ukrainie.

Zawieszenie członkostwa w strukturach UIC, największej światowej organizacji branżowej skupiającej uczestników rynku kolejowego, oznacza, że Koleje Rosyjskie i Koleje Białoruskie nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach statutowych UIC, forach i grupach roboczych. Nie mogą także korzystać z usług stowarzyszenia.

Dodatkowo UIC deklaruje, że będzie ściśle monitorować bieżącą sytuację i odpowiednio dostosowywać swoje decyzje. Stowarzyszenie wyraża także pełną solidarność z Kolejami Ukraińskimi i deklaruje kontynuację wsparcia w tych trudnych dla Ukrainy chwilach.

Międzynarodowy Związek Kolei to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922 roku, jej siedziba znajduje się w Paryżu. W UIC zrzeszonych jest ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze.