PLK planują modernizację przystanku Grabów Szlachecki

PLK planują modernizację przystanku Grabów Szlachecki

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie na modernizację przystanku Grabów Szlachecki na linii kolejowej nr 26 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch jednokrawędziowych peronów  o długości 150 m  w rejonie km 35,063 wraz z wyposażeniem.

Do zadań wykonawcy będzie także należało wykonanie odwodnienia peronu, dojścia do peronu, zabudowa chodnika dla pieszych przez przejazd wraz z zabudową urządzeń kat. „C” w km 35,063 oraz dobudowa dodatkowego sygnalizatora drogowego odnoszącego się do projektowanego chodnika dla pieszych w tym przejeździe.

W ramach prac przebudowana zostanie nawierzchnia drogowej przejazdu, wymiana nawierzchni torowej i warstwy ochronnej podtorza wraz z przebudową odwodnienia torowiska, zapewnienie zasilania dla oświetlenia peronu, inne niezbędne roboty w branżach towarzyszących, a także likwidacja kolizji, oraz pozostałe roboty związane z infrastrukturą energetyki nietrakcyjnej.

W ramach zamówienia  przewiduje się również roboty rozbiórkowe nawierzchni torowej i drogowej w przejeździe z zagospodarowaniem materiałów, rozbiórka peronów istniejących wraz z uporządkowaniem terenu.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej, wszystkich robót budowlanych oraz przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura”.