PKP SKM w Trójmieście zmniejsza wymiar pracy i wynagrodzenia

PKP SKM w Trójmieście zmniejsza wymiar pracy i wynagrodzenia

Zarząd Spółki PKP SKM w Trójmieście porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany warunków pracy wszystkich pracowników – w tym także  zarządu. Każdy pracownik zostanie objęty zmianą wymiaru czasu  pracy lub przestojem ekonomicznym albo obniżką premii. Rozwiązania te będą stosowane w całym II kwartale 2020 r.

Pracownicy w tym okresie będą mieli zmniejszony o 10 % wymiar czasu pracy lub zostaną objęci przestojem ekonomicznym  w wymiarze 24 godziny w miesiącu (każdy pracownik zatrudniony na pełny etat). Ci wobec których nie można z różnych względów zastosować żadnego z tych rozwiązań, będą mieli obniżoną premię regulaminową. To pierwsze tego typu porozumienie w  spółce należącej do Grupy PKP.

– Cieszę się, że reprezentacja załogi – przewodniczący zakładowych organizacji związkowych wykazali daleko idące zrozumienie dla trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Zgodnie z wolą Organizatora Przewozów (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) ograniczyliśmy liczbę pociągów o 50%, a przychody z biletów zmniejszyły się w  kwietniu o około 85 %  w porównaniu do okresu przed pandemią. Ograniczamy wszelkie koszty, a część prac remontowych lub zadań inwestycyjnych, które można odłożyć w czasie, przekładamy na późniejsze terminy. Jednak spadek przychodów jest zbyt duży, by utrzymać dotychczasowe warunki pracy i musimy sięgnąć po nadzwyczajne rozwiązania. Dzięki nim uda się ocalić miejsca pracy – powiedział Maciej Lignowski prezes PKP SKM w Trójmieście. – Spółka bacznie obserwuje zmiany legislacyjne dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej i zamierza skorzystać z proponowanych w niej rozwiązań, dlatego zależało nam bardzo, aby porozumienie zostało zawarte w kwietniu br., gdyż już w tym miesiącu zamierzamy skorzystać z pomocy Państwa Polskiego – dodał prezes Lignowski.

Utrzymywanie przewozów na obecnym poziomie w ramach umowy zawartej z Województwem Pomorskim jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników liniowych, a szczególnie zespołowi drużyn pociągowych, kontrolerów biletów i strażników SOK SKM, którzy codziennie  mają bezpośredni kontakt z podróżnymi. Trzeba pamiętać, że Spółka ponosi też dodatkowe, konieczne koszty, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnych, jak i pracowników.