Fundacja Grupy PKP i Budimex przeciw COVID-19

Fundacja Grupy PKP i Budimex przeciw COVID-19

Firma Budimex S.A. przekazała darowiznę  Fundacji Grupy PKP na rzecz walki z COID-19. Jednym z kluczowych działań, które wspólnie prowadzimy jest zabezpieczanie pracowników na budowach kolejowych poprzez wyposażenie ich w środki ochrony osobistej.

 Mimo trwającej pandemii, inwestycje kolejowe są wciąż realizowane. Firma Budimex  prowadzi prace inwestycyjne na zlecenie narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej, m.in. na liniach kolejowych E-30 (na odcinku Trzebinia – Krzeszowice,)na linii nr 7 (Otwock – Nałęczów) i linii nr 139 Czechowice – Dziedzice.  

– Jesteśmy zaangażowani w pomoc w walce z COVID-19 na wielu obszarach. Budimex zawsze był i jest firmą zaangażowaną, która przykłada dużą wagę do  społecznej odpowiedzialności. – mówi Cezary Mączka – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA.

Podczas każdej inwestycji pracownicy budowlani są zaangażowani i pracują aby wykonać ważne inwestycje kolejowe. W czasie zagrożenia i rozprzestrzeniania się korona wirusa ich zdrowie jest szczególnie narażone. Dlatego Fundacja Grupy PKP przekazała maseczki ochronne pracownikom firmy Budimex, by zapewnić lepszą ochronę i bezpieczeństwo osobom pracującym przy inwestycjach kolejowych.  Takie działanie przyczyni się do minimalizowania zachorowania oraz wpłynie na  płynne realizowanie inwestycji kolejowych, w czasie gdy tak istotne jest utrzymanie miejsc pracy.

– Pomagamy rzeczowo i finansowo szpitalom. Angażujemy się w wiele akcji, które mają wspierać ochronę zdrowia naszych pracowników i partnerów. Współpraca z pracownikami kolei wpisuje się w te działania. Każda pomoc idąca w stronę kolejarzy i naszych pracowników na kontraktach kolejowych służy prowadzeniu inwestycji, a co za tym idzie, rozwojowi tej kluczowej branży naszego transportu – dodaje.

Fundacja Grupy PKP od momentu rozpoczęcia się epidemii w Polsce realizuje liczne projekty na rzecz walki z COVID-19.