PKP SKM w Trójmieście zaskoczona słowami wicemarszałka Bonny

PKP SKM w Trójmieście zaskoczona słowami wicemarszałka Bonny

Po dzisiejszej propozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, wygłoszonej przez wicemarszałka Leszek Bonny dotyczącej ratowania unijnego dofinansowania na zakup nowego taboru, głos w sprawie zabrała spółka PKP SKM w Trójmieście.

Przewoźnik jest zaskoczony słowami marszałka Bonny. Spółka przypomna, że unijne dofinansowanie zakupu nowych pojazdów PKP SKM pozyskano w 2018 roku (a nie w 2017 jak stwierdził Pan Marszałek).

-2 lata później (10.11 2020 r.) proponowaliśmy Samorządowi Województwa przejęcie tego zakupu wraz z naszym dofinansowaniem. Gdyby wówczas Samorząd województwa przyjął naszą propozycję, to już w tym roku odbieralibyśmy pierwsze pojazdy. Samorząd wówczas nie przyjął naszej propozycji. Jednocześnie w grudniu 2020 roku Samorząd zawarł ze spółką PKP SKM umowę przewozową do grudnia 2026 r., w której nie uwzględnił możliwości zakupu przez PKP SKM nowoczesnego taboru – czytamy w przesłanym do reakcji „Kolejowego Portalu” oświadczeniu PKP SKM w Trójmieście.

Jak zaznacza spółka, dopiero zawarty 23 sierpnia 2022 r. aneks do umowy przewozowej pomiędzy Województwem Pomorskim, a PKP SKM umożliwił ogłoszenie przetargu na zakup 10 pojazdów.

– Dlaczego Województwo zwlekało przez ponad dwa lata, po których znacznie zmalały szanse na pozytywne rozstrzygnięcie tego przetargu – pyta przewoźnik.

Spółka PKP SKM ogłosiła przetarg na 10 nowych pojazdów 2 września, a więc od pozyskania zgody samorządu do ogłoszenia przetargu upłynęło 9 dni.

– Propozycję Samorządu oczywiście rozważymy. Niezwłocznie skierowaliśmy ją także do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nowe pociągi są nam niezbędne, by wozić pasażerów w komforcie, na jaki zasługują. Trzeba też pamiętać, że nasz projekt zakupu taboru jest projektem konkursowym, którego nie można dowolnie modyfikować i decydujące zdanie w tym zakresie należy do CUPT i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – czytamy w oświadczeniu

Przewoźnik podkreśla, że zmiana warunków zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy CUPT i PKP SKM wymagać będzie zgód nie tylko PKP SKM, ale także wszystkich właścicieli oraz wspomnianych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

– Zaskakujące jest twierdzenie Marszałka Bony, że CUPT stwierdził, iż zmiana beneficjenta tego projektu jest możliwa. Z pisma CUPT-u do naszej spółki z 15 grudnia 2020 r., które zostało też przekazane do wiadomości Samorządu Województwa, wynika, że projekt ten może zostać zrealizowany wspólnie przez Samorząd i PKP SKM, ale nie ma możliwości zmiany jego beneficjenta. CUPT wskazał też szereg warunków, które należy spełnić, aby ten projekt mógł zostać zrealizowany wspólnie przez PKP SKM i Samorząd Województwa – dodaje spółka.

PKP SKM w Trójmieście przypomina, że projekt dotyczył zakupu 10 pojazdów, a w propozycji Samorządu jest mowa o „co najmniej 7 pojazdach”.

– Niezbędne będzie więc ustalenie przez CUPT, czy taka zmiana w projekcie jest możliwa, a jeśli tak, czy nie wpłynie na wysokość unijnego dofinansowania – podkreśla przewoźnik.