PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworców Hel i Kuźnica (Hel)

PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworców Hel i Kuźnica (Hel)

Po jednej ofercie w przetargach na przebudowę dworców Hel i  Kuźnica (Hel) otrzymały PKP S.A. Obie propozycje znacząco przekraczają zaplanowane budżety.

Na przebudowę dworca Hel, kolejowa spółka zamierza przeznaczyć kwotę 5 499 237,31 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 9 407 040 zł brutto złożyło konsorcjum firm w składzie: Sobin sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Kamaro sp. z o.o. sp.k. (partner).

Na przebudowę dworca w Kuźnicy PKP S.A. zamierzały przeznaczyć 4 965 163,42 zł brutto. W tym postępowaniu wspomniane konsorcjom złożyło ofertę o wartości 7 049 130 zł brutto.

Z prostej matematyki wynika, że w obu przypadkach aby rozstrzygnąć postępowania PKP S.A. muszę zwiększyć finansowanie o 5 991 769,27 zł.

Przypomnijmy, że pierwsze powstępowanie na remont dworców Hel oraz Kuźnica (Hel) zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższały kwotę, którą kolejowa spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wówczas łącznie, oferty przekraczały budżet o 5,11 mln zł.