PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca Bydgoszcz Zachód

PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca Bydgoszcz Zachód

PKP S.A. rozstrzygały trzeci przetarg na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód. Spośród czterech wykonawców wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego AGAD z Torunia.

Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierza przeznaczyć 3 316 860,85 zł brutto a oferta złożona przez toruńską firmę wynosiła 4 311 924,19 zł brutto.

Dzięki przebudowie dworzec ma stać się bardziej nowoczesny i dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Budynek zmieni swoje oblicze, choć zachowa swoją pierwotną bryłę. Renowację przejdzie elewacja budynku, która zyska nową kolorystykę. Przebudowane będzie wejście do dworca, które umieszczono w obrębie wysuniętej w kierunku peronu części budynku, zyskując tym samym zadaszoną powierzchnię przed poczekalnią. Na elewacji planuje się umieszczenie nowoczesnego zegara.

W budynku całkowicie na nowo, bardziej nowocześnie, zostanie zaaranżowana poczekalnia dla podróżnych. Jasności wnętrzu dodadzą wysokie okna oraz przeszklenie w obrębie wejścia głównego, a także utrzymana w odcieniach bieli kolorystyka ścian, kontrastująca z szarym kolorem posadzki.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Zaprojektowano pasujące do dworca oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze. Zostanie również ułożona nowa nawierzchnia. Przy budynku zaplanowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie, które zostało ogłoszone w lipcu 2021 r. zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Wówczas PKP S.A. na sfinansowanie zamówienia zamierzały przeznaczyć 2 528 236,14 zł brutto.

Drugi przetarg został ogłoszony we wrześniu 2021 r. W tym przypadku PKP S.A. unieważniły postępowanie ponieważ było ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.