Od grudnia dodatkowe połączenie PKP IC w Radomiu

Od grudnia dodatkowe połączenie PKP IC w Radomiu

W projekcie rozkładu jazdy 2022/2023 zaplanowano uruchomienie dodatkowego połączenia w relacji Warszawa – Kraków – Warszawa przez Radom i Kielce poinformował wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na zapytanie posła Konrada Frysztaka.

Jak skierowanym do ministra infrastruktury zapytaniu, poseł Frysztak zwrócił uwagę na to, że w ciągu dnia  przewidziano jedynie 6 połączeń w relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków co jest liczbą niewystarczającą dla potencjału pasażerskiego.

– Każdego dnia tę trasę pokonuje tysiące osób podróżujących do swoich miejsc pracy – zaznaczył poseł.

Zdaniem posła optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie połączenia w stałym takcie, co 2 godziny, przez cały dzień.

Stanowisko w sprawie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków przedstawił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który poinformował, w projekcie Rocznego Rozkładu Jazdy edycji 2022/2023 Ministerstwo Infrastruktury wraz z PKP Intercity S.A. zaplanowało uruchomienie dodatkowego połączenia na ww. ciągu komunikacyjnym.

– Nowy pociąg IC „Kinga” relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia przez Radom, Kielce, zestawiony z EZT ED160 Flirt ma na celu uzupełnienie cyklu połączeń na trasie Warszawa – Radom – Kraków – odpisał Bittel.

Przedstawiciel resortu wyjaśnił, że godziny odjazdów pociągów ze stacji początkowych zostały zaplanowane w równych odstępach czasowych, co 2 godziny.

– Obecnie nie jest możliwe podanie dokładnych godzin przyjazdów i odjazdów pociągów na ww. trasie, ponieważ przyszły rozkład jazdy jest na etapie opracowywania – zaznaczył wiceminister infrastruktury.