PKP PLK zmodernizują 11 przystanków między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami

PKP PLK zmodernizują 11 przystanków między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami

Zwiększy się dostęp do kolei na linii łączącej województwa śląskie i łódzkie. Mieszkańcy 11 miejscowości między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami zyskają lepsze warunki podróży. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na realizację prac w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Nowe przystanki na terenie woj. śląskiego – Częstochowa Rząsawa, Mykanów, Cykarzew Stary, Cykarzew Północny, Stary Broniszew oraz łódzkiego – Ważne Młyny, Nowa Brzeźnica, Pieńki Dubidzkie, Strzelce Wielkie, Wistka, Biała zwiększą dostęp do kolei na linii nr 146 Częstochowa – Chorzew Siemkowice.

Na wszystkich peronach przewidziano wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie LED. Przystanki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Komunikację na przystanku Wistka ułatwią dodatkowo pochylnia i winda. Wypukła faktura ze ścieżkami naprowadzającymi na antypoślizgowej nawierzchni pomoże w dojściu na pociąg niewidomym pasażerom. Zachętą do ekologicznych podróży – łączenia kolei i rowerów – będą stojaki w obrębie peronów. Dla podróżnych powstaną też parkingi przy większości przystanków.

Dzięki realizacji zadania, dla mieszkańców poprawi się komfort podróży m.in. do Częstochowy i Chorzewa Siemkowic, a po uruchomieniu połączeń także do Zduńskiej Woli. Po realizacji zadania z Programu Kolej Plus, Chorzew Siemkowice zostanie połączony z Wieluniem i dalej z Łodzią.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy z wykonawcami prac w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Wartość zadań to łącznie blisko 23 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest z końcem 2024 r.

Program przystankowy przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych. W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.