17 stycznia rozmowy ostatniej szansy. Czy WKD czeka strajk generalny?

17 stycznia rozmowy ostatniej szansy. Czy WKD czeka strajk generalny?

Niepowodzeniem zakończyły się środowe rozmowy zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej z przedstawicielami  Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce. Związkowcy planują strajk generalny, a przewoźnik liczy na pozytywne rozmowy ostatniej szansy.

10 stycznia 2024 roku podczas kolejnego spotkania mediacyjnego pomiędzy Zarządem Spółki WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, w wyniku wielogodzinnych negocjacji dotyczących spełnienia żądań płacowych strony związkowej na rok 2024, porozumienie nie zostało osiągnięte.

Tym samym zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego prowadzonego od 2023 r. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wobec braku spełnienia warunków podjął decyzję o przeprowadzeniu strajku generalnego, który rozpocznie się od dnia 18 stycznia 2024 roku (czwartek) – poinformowała Warszawska Kolej Dojazdowa.

Według przekazanych przez ZZMK informacji, strajk generalny będzie przeprowadzany w formie rotacyjnej od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

WKD przypomina, że w toku prowadzonych mediacji Zarząd przedstawił propozycję podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w ciągu 2024 roku w kwocie co najmniej 500 zł/os., która zostałaby wprowadzona od 01 kwietnia 2024 roku.

Środki na realizację takiej podwyżki spółka WKD zagwarantowała w Biznes Planie na rok 2024. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce podtrzymał natomiast postulat podwyżki wynagrodzeń w wysokości 800 zł/os. od dnia 01 stycznia 2024 r – przekazał przewoźnik.

Spółka podkreśla, że Zarząd WKD pozostaje otwarty na dalsze rozmowy ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce w celu załagodzenia sporu i doprowadzenia do osiągnięcia porozumienia, biorąc pod uwagę ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Na dzień 17 stycznia 2024 roku (środa) strony ustaliły zorganizowanie jeszcze jednego spotkania, które odbędzie się w trybie pozamediacyjnym.