PKP PLK szukają dostawcy elektromagnesów torowych SHP

PKP PLK szukają dostawcy elektromagnesów torowych SHP

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na dostawę do Zakładów Linii Kolejowych w latach 2023– 2024 elektromagnesów torowych SHP. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania.

Zadanie nr 1 obejmuje dostawę elektromagnesów torowych SHP i akcesoriów w latach 2023 i 2024 do Zakładów Linii Kolejowych w następujących ilościach w zakresie dostaw podstawowych (minimalnych):

  • 778 elektromagnesów torowych kompletnych (elektromagnes, podstawa mocująca, odbojnica);
  • 280 elektromagnesów torowych bez odbojnic i mocowań;
  • 232 podstawy mocujące elektromagnesu torowego
  • 244 kpl odbojnic zabezpieczających elektromagnesu torowego

Zadanie nr 2 obejmuje dostawę elektromagnesów torowych SHP i akcesoriów w latach 2023 i 2024 do Zakładów Linii Kolejowych w następujących ilościach w zakresie dostaw podstawowych (minimalnych):

  • 720 elektromagnesów torowych kompletnych (elektromagnes, podstawa mocująca, odbojnica);
  • 198 elektromagnesów torowych bez odbojnic i mocowań;
  • 134 podstawy mocujące elektromagnesu torowego
  • 102 kpl odbojnic zabezpieczających elektromagnesu torowego

W obu częściach postępowania PKP PLK dopuszczają możliwość zwiększenia dostaw o wartość nie większą niż do 20% wartości dostaw podstawowych.

Przy wyborze wykonawcy spółka kierować się będzie czterema kryteriami: cena – 65 pkt, waga kompletnego wyrobu – 5 pkt, częstotliwość procesów obsługowych (pomiarów parametrów elektrycznych – rezystancji izolacji i dobroci) – 18 pkt, ilość pomiarów kontrolnych parametrów elektrycznych przeprowadzana w ramach cyklicznych procesów obsługowych  – 7 pkt oraz kryterium stopień „antykradzieżowości” – 5 pkt.

Termin składania ofert mija 15 lipca 2022 r.