PKP PLK przebudują dwa przystanki w Rybniku

PKP PLK przebudują dwa przystanki w Rybniku

Dwa przystanki – Rybnik Niedobczyce i Rybnik  Niewiadom zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zadanie jest realizowane w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość prac to ponad 8 mln zł.

Mieszkańcy Rybnika będą wygodniej podróżować do Bielska Białej, Pszczyny, Katowic i Raciborza. PKP Polskie Linie Kolejowe przebudują dwa przystanki Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewiadom na linii Rybnik – Racibórz. Perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Oba obiekty zostaną wyposażone w wiaty, co poprawi komfort podróży. Nowe oświetlenie zapewni większy poziom bezpieczeństwa po zmroku. Podróżowanie ułatwi także nowe oznakowanie i nagłośnienie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Będzie łatwiejsze dojście na perony, gdyż na antypoślizgowej nawierzchni zastosowane zostaną ścieżki naprowadzające. W Niewiadomiu prace obejmą przebudowę peronu jednokrawędziowego oraz dobudowę drugiego, w zamian za istniejący peron w międzytorzu.

– „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei także w województwie śląskim. Dzięki poprawie warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie robót dla zadania realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest do końca 2022 roku.

– Inwestycja z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” będzie szczególnie ważna dla podróżnych na trasie Rybnik – Racibórz. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program przystankowy

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

W województwie śląskim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 17 lokalizacji, m.in. Rybnik Paruszowiec, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchnę, Katowice Podlesie Saską.