Jest kolejny przetarg na montaż systemu ETSC w Husarzach PKP IC

Jest kolejny przetarg na montaż systemu ETSC w Husarzach PKP IC

PKP Intercity ogłosiło kolejne już postępowanie na uruchomienie oraz wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baseline 3.4.0 lub nowszą wraz z systemem GSM-R na 10 lokomotywach EU44 „Husarz”.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baseline 3.4.0 lub nowszą wraz z systemem GSM-R na 10 lokomotywach typu SIEMENS ES 64 U4 „Husarz”.

Przewoźnik w ramach zamówienia chce aby wykonawca wykonywał usługę utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych w okresie 36 miesięcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno musi zostać  wykonane w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Spółka oczekuje udzielenia 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, w tym oprogramowanie, jak również dokumentację, o której mowa w umowie.

Na oferty spółka czeka do  12 stycznia 2022 r. do godz. 12:00. Jedynym kryterium wybory wykonawcy jest cena.

Przypomnijmy, że jest to kolejne postępowanie w sprawie montażu ETCS w lokomotywach Husarz. W poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żądna oferta. Wiemy natomiast, że przewoźnik na sfinansowanie zamówienia zaplanował 34 293 017,34 zł brutto.