PKP PLK poszukuje wykonawców do modernizacji i budowy peronów na Podlasiu

PKP PLK poszukuje wykonawców do modernizacji i budowy peronów na Podlasiu

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przystanków Kamienna Nowa oraz Podbiele, a także budowy nowego przystanku Repczyce Zalew. Prace realizowane będą w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

  • Zadanie nr 1: „Modernizacja przystanku Kamienna Nowa na linii kolejowej nr 40,
  • Zadanie nr 2: „Budowa nowego przystanku Repczyce Zalew na linii kolejowej nr 32,
  • Zadanie nr 3: „Modernizacja przystanku Podbiele na linii kolejowej nr 32.

Kamienna Nowa

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji peronu nr 1 przystanku osobowego Kamienna Nowa i na linii nr 40 w km 41,892-42,088 wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania, dojścia do peronu, oświetlenia w technologii LED, montażem wyposażenia oraz małej architektury budową miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie dostosowanym do warunków lokalnych, oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, telekomunikacyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej.

Obecnie jednokrawędziowy peron ma długość 202 m, szerokość 2,7 m, a jego wysokość wynosi 0,30 m – 0,40 m powyżej główki szyny. Modernizacja polegać będzie na skróceniu platformy do 120 m oraz zapewnieniu 30 m rezerwy terenu. Minimalną szerokość peronu określono na 3,6 m a wysokość na 0,76 m powyżej główki szyny.

Realizacje prac zaplanowano w 2024 r.

Repczyce Zalew

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie budowy nowego peronu na przystanku osobowym Repczyce Zalew na linii nr 32 w km 2.975 -3.095 wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania, dojścia do peronu, oświetlenia w technologii LED, montażem wyposażenia oraz małej architektury budową miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie dostosowanym do warunków lokalnych oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, telekomunikacyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej.

W ramach zadania powstanie jednokrawędziowy peron o długości 120 m i min. szerokości 3,6 m. i wysokości 0,76 m powyżej główki szyny.

Prace mają zostać wykonane w 2024 r.

Podbiele

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji peronu na przystanku osobowym Podbiele na linii nr 32 w km wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania, dojścia do peronu, oświetlenia, montażem wyposażenia oraz małej architektury oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, telekomunikacyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz rozbiórce istniejącego peronu.

Obecnie jednokrawędziowy peron ma długość 225 m, szerokość 2,7 m, a jego wysokość wynosi 0,30 m – 0,40 m powyżej główki szyny. W ramach prac powstanie platforma o długości 120 m (plus 30 m rezerwy terenowej), szerokości 3,6 m i wysokości na 0,76 m powyżej główki szyny.

Na oferty zarządca infrastruktury czeka do 4 grudnia 2023 r. O wyborze wykonawców zdecyduje cena.