PKP PLK podpisały umowy na realizację inwestycji w ramach programu Kolej Plus w woj. śląskim

PKP PLK podpisały umowy na realizację inwestycji w ramach programu Kolej Plus w woj. śląskim

Prezydenci i burmistrzowie miast Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mikołów, Pyskowice, Ruda Śląska podpisali dziś ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe umowy o wartości 1,5 mld zł z na realizację projektów dofinansowanych w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Więcej połączeń z Katowic do Orzesza

Planowana jest dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami. Zwiększy się przepustowość linii, czyli będzie mogło kursować więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech. W ramach zadania wybudowane zostanie 20 km toru i sieci trakcyjnej. Powstaną nowe przystanki w Mikołowie: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Wartość projektu to ok. 460 mln zł. Pełna nazwa zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”- wnioskodawca Miasto Mikołów.

Pociągiem przez Ochojec, Murcki i Kostuchnę do Tychów

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami, mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia, zyskają lepszy dostęp do pociągów. Szacowany czas przejazdu Tychy – Katowice to 29 min. Obecnie trasa jest wykorzystywana głównie w ruchu towarowym. Po realizacji projektu z Programu Kolej Plus pojadą pociągi pasażerskie. Wybudowana mijanka w Katowicach Murckach usprawni przewozy. Zwiększy się bezpieczeństwo, dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami w miejscu przejazdów w poziomie szyn. Wartość tego zadania to ponad 140 mln zł. Pełna nazwa zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”- wnioskodawca Miasto Katowice.

Nowe połączenie Bytomia z Rudą Śląską

Budowa nowej łącznicy kolejowej usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min. To będzie nowe, atrakcyjne, bezpośrednie połączenie miast. Zwiększy się dostęp do kolei, dzięki budowie nowych przystanków Ruda Orzegów oraz Bytom ul. Zabrzańska. Projekt obejmuje budowę 5 km nowych linii kolejowych oraz modernizację 4 km linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (nr 189). Szacowana wartość przedsięwzięcia to ponad 270 mln zł. Pełna nazwa zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” – wnioskodawca Miasto Bytom.

Nowe przystanki w Rudzie Śląskiej i alternatywne połączenie z Gliwic do Katowic

Mieszkańcy Gliwic i Rudy Śląskiej będą mieć alternatywne połączenie kolejowe z Katowicami. Linia, która przebiega przez Rudę Kochłowice i łączy Gliwice z Katowicami – wykorzystywana w ruchu towarowym, będzie przygotowana do przewozów pasażerskich. W ramach projektu wybudowanych zostanie 7 nowych stacji i przystanków: Gliwice os. Wyzwolenia, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice, Chorzów Hajduki. Pociągi z Rudy Kochłowice dojadą do Katowic w 18 min. Wartości inwestycji to ponad 350 mln zł. Pełna nazwa zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” – wnioskodawca Miasto Ruda Śląska.

Kolej wróci do centrum Pyskowic

Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa zelektryfikowanej linii. Mieszkańcy centrum Pyskowic zyskają wygodny dojazd do Katowic przez Gliwice w czasie ok. 45 min. Odbudowa stacja Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Szacowana wartość zadania to 94 mln zł. Pełna nazwa „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”- wnioskodawca Miasto Pyskowice.

Rozwój połączeń kolejowych na terenie Dąbrowy Górniczej

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mieć jeszcze lepszy dostęp do pociągów. Zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń na linii Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice. Linia zostanie przedłużona do stacji Dąbrowa Górnicza. Dodatkowy tor dla połączeń aglomeracyjnych usprawni ruch kolejowy m.in. w Gołonogu między Dąbrową Górniczą a Katowicami. Zadanie ma wartość ok. 120 mln zł. Pełna nazwa „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg” – wnioskodawca miasto Dąbrowa Górnicza.

Będzie połączenie kolejowe Katowic z Jastrzębiem-Zdrój

W listopadzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na odbudowę linii kolejowych do Żor i Jastrzębia-Zdroju o szacowanej wartości 475 mln zł. Po latach mieszkańcy tych miast zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami.

Sześć dziś podpisanych umów i umowa na odbudowę linii kolejowych do Żor i Jastrzębia-Zdroju to łącznie siedem projektów o wartości blisko 2 miliardów złotych przewidzianych do realizacji z Programu Kolej Plus w woj. śląskim.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.