Spore opóźnienia pociągów między Łodzią a Warszawą w III kw. 2022 r.

Spore opóźnienia pociągów między Łodzią a Warszawą w III kw. 2022 r.

W trzecim kwartale 2022 r. w relacji Łódź – Warszawa / Warszawa – Łódź uruchomiono 2381 pociągów, których łączny czas opóźnień na przyjeździe do stacji końcowej wyniósł ponad 10 tys. minut.

Poseł Dariusz Joński skierował do ministra infrastruktury interpelację, w której wskazał, że mieszkańcy Łodzi i okolic, każdego dnia borykają się z ogromnym problemem występujących utrudnień w dojeździe do Warszawy komunikacją zbiorową — osoby te nie są w stanie dotrzeć na czas do szkoły, pracy oraz umówione spotkania.

Składane obietnice, że dojazd z Łodzi do Warszawy i z Warszawy do Łodzi będzie zajmował 65 minut, nie mają potwierdzenia w rzeczywistości – obecnie podróż pociągiem po 130-kilometrowej trasie zajmuje ponad dwie godziny – podkreślił poseł.

Dariusz Joński zapytał kiedy deklaracja podróży pociągiem relacji Łódź — Warszawa / Warszawa — Łódź w 65 minut wejdzie w życie i obietnica doczeka się realizacji?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury przedstawił Andrzej Bittel, który przypomniał, że parametry linii kolejowych (nr 1 i 17) docelowo umożliwią przejazd na odcinku Łódź Widzew – Warszawa Zachodnia z czasem przejazdu 65 minut lub krótszym.

Należy jednak zauważyć, że osiągnięcie tego czasu jest uzależnione od parametrów taboru, w tym prędkości maksymalnej oraz liczby i czasu postojów handlowych wnioskowanych przez przewoźników – wskazał.

Jak dodał przedstawiciel resortu, w pierwszym cyklu zamknięciowego rozkładu jazdy dla nowego rocznego rozkładu jazdy 2022/23, który będzie obowiązywał od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 11 marca 2023 r. czas przejazdu na odcinku Łódź Widzew – Warszawa Zachodnia wynoszący 65 minut lub krótszy będą miały 2 pociągi. Natomiast w ramach drugiego cyklu zamknięciowego rozkładu jazdy 2022/23, który będzie obowiązywał od dnia 12 marca 2023 r. czas przejazdu do 65 minut będzie miało 14 pociągów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przewoźnik ma możliwość w każdym momencie wprowadzenia zmiany parametrów trasy, co skutkować może wydłużeniem czasów jazdy.

Ponadto na czas przejazdu pociągów mogą mieć wpływ prace modernizacyjne na stacji Warszawa Zachodnia – podkreślił.

Poseł Joński zapytał również ile wyniosły opóźnienia w podróży na trasie linii kolejowej Łódź – Warszawa / Warszawa – Łódź w ostatnim kwartale.

Wiceminister poinformował, że dla kierunku Łódź – Warszawa w okresie od lipca do września uruchomionych było 1197 pociągów, z czego 334 pociągów było opóźnionych na przyjeździe do stacji końcowej powyżej 5 minut. Łączny czas opóźnień pociągów opóźnionych na przyjeździe do stacji końcowej wyniósł 5938 minut.

Jeśli chodzi o kierunek Warszawa – Łódź, w trzecim kwartale uruchomiono 1184 pociągów, z czego 258 były opóźnione na przyjeździe do stacji końcowej powyżej 5 minut. Łączny czas opóźnień pociągów opóźnionych na przyjeździe do stacji końcowe wyniósł 4359 minut.