PKP PLK mogą przejąć Cargotor. Jest zgoda UOKIK

PKP PLK mogą przejąć Cargotor. Jest zgoda UOKIK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKP Polskie Linie kontroli nad spółką Cargotor.

Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczący przejęcie kontroli nad spółką Cargotor wpłynął do UOKIK na początku grudnia 2022 r.

Zamiar nabycia przez PKP Polskie Linie Kolejowe wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Cargotor wpisuje się w projektowaną koncepcję rozwoju Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe oraz doprowadzi do uregulowania sytuacji prawnej w zakresie zarządzania siecią infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć. Nabycie wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Cargotor umożliwi bowiem realizację inwestycji mającej na celu wykonanie wspomnianego wyżej projektu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej w rejonie Małaszewicze ma strategiczne znaczenie w kontekście wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora logistycznego – napisano wówczas w skróconym opisie koncentracji.

O planach PKP PLK w stosunku do spółki Cargotor informowaliśmy w grudniu 2021 r. kiedy doszło do podpisania przez PKP Cargo i PKP PLK listu intencyjnego, którego przedmiotem było wyrażenie zainteresowania przez obie spółki podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez zarządcę infrastruktury 100% udziałów w spółce Cargotor.

Przypomnijmy, że na początku listopada 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowego wybrały ofertę spółki  Infra-Centrum Doradztwa, która przeprowadza badanie Due Diligence.

Cargotor zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo.

Dodajmy, że spółka prowadzi obecnie dwa postępowania w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią. Jedno dotyczy wyboru Inżyniera Kontraktu a drugie wykonawcy prac.

Rozbudową infrastruktury kolejowej w rejonie Białej Podlaskiej i Małaszewicz zainteresowane są też PKP Polskie Linie Kolejowe. W połowie listopada 2022 r. spółka podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy stacji Biała Podlaska o 10 torów, a stacji Małaszewicze o trzy tory. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów.