Dlaczego Polregio szuka przewoźnika do obsługi połączeń do Ustrzyk Dolnych?

Dlaczego Polregio szuka przewoźnika do obsługi połączeń do Ustrzyk Dolnych?

Jak już informowaliśmy, Polregio ogłosiło postępowanie na świadczenie usługi przewozu osób pojazdem kolejowym z wraz z usługą trakcyjną na linii 108 w relacji Sanok – Ustrzyki Dolne – Sanok. Zapytaliśmy przewoźnika dlaczego szuka zewnętrznego operatora.

Biuro prasowe Polregio tłumaczy, że we wrześniu 2022 r., organizator przewozów – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zwrócił się do podkarpackiego Zakładu Polregio o poszerzenie oferty przewozowej na linii 108 na odcinku Ustrzyki Dolne-Sanok-Ustrzyki Dolne w rozkładzie jazdy 2022-2023.

Podkarpacki Zakład w odpowiedzi poinformował UM, że w związku z obowiązkiem realizacji powierzonego w umowie PSC rozkładu jazdy nie może podjąć wykonania dodatkowych połączeń z kilku przyczyn – dodało biuro prasowe spółki.

Jak wskazuje przewoźnik, podstawowym problemem jest tabor kolejowy, który może być użyty do realizacji tych połączeń. Zarządca Infrastruktury kolejowej określił kryterium maksymalnego dopuszczalnego nacisku tonażowego do 137 kN/oś. Zakład Polregio dysponuje tylko dwoma pojazdami spełniającymi to kryterium. Są to autobusy szynowe serii SA103-001 i 002. Pojazdy te nie będą dostępne do pełnego użytkowania w obecnym rocznym rozkładzie jazdy, ponieważ 2023 r. to czas obowiązkowego przeglądu tych pojazdów z piątego poziomu utrzymania, co skutkuje kilkumiesięcznym wyłączeniem z eksploatacji – tłumaczy Polregio.

– Dodatkowym problemem jest brak dostatecznej ilości lokalnych maszynistów. Aby maszynista rozpoczynał pracę w Sanoku lub Ustrzykach Dolnych koniecznym byłoby delegowanie takiej osoby z Rzeszowa. Podkarpacki Zakład stale szkoli nowych pracowników, jednak proces ten jest długotrwały (trwa około 2 lata – czytamy w odpowiedzi.

Mając więc na uwadze oczekiwania organizatora, Polregio zwróciło się do UM o wyrażenie zgody na zlecenie podwykonawstwa firmie przewozowej, której pojazdy, zaplecze techniczne i obsługa trakcyjna będą spełniały wymogi przedstawione przez zamawiającego.

– Podwykonawstwo takie obejmować będzie realizację zleconych połączeń pojazdem spalinowym trzech par połączeń w dni robocze oraz dwóch par w wakacyjne weekendy w relacji Sanok-Ustrzyki Dolne-Sanok wraz z usługą trakcyjną. Polregio zapewnia za to obsługę drużynami konduktorskimi. Polregio jako operator przewozów spełnia oczekiwania społeczne i realizuje siatkę połączeń kolejowych zgodnie z oczekiwaniami organizatora, stąd to postępowanie – podkreśla przewoźnik.

Przypomnijmy, że zgodnie z opublikowanym rozkładem na linii 108 w relacji Sanok – Ustrzyki Dolne – Sanok, w dni robocze mają być uruchomione trzy pary połączeń.