PKP LHS nie planuje uruchamiać połączeń pasażerskich

PKP LHS nie planuje uruchamiać połączeń pasażerskich

Na stacji w Olkuszu ruszyły roboty budowlane. Jednym z elementów prac będzie rozbiórka tzw. międzynarodowego peronu nr 1 przy LK nr 65. Spółka PKP PLH jasno przekazała, że nie planuje podjęcia działalności przewoźnika pasażerskiego.

Pod koniec lutego poseł Łukasz Kmita skierował do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie możliwości dalszego funkcjonowania tzw. międzynarodowego peronu kolejowego i obsługi pasażerów na linii nr 65 (linia hutnicza szerokotorowa) w Olkuszu.

W odpowiedzi na interpelację Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przekazał stanowisko spółki PKP LHS w zakresie uruchamiania połączeń pasażerskich.

Spółka poinformował, że ze względu na brak licencji na prowadzenie ruchu osobowego nie planuje podjęcia działalności przewoźnika pasażerskiego.

W opinii PKP LHS obsługa szerokotorowej linii kolejowej nr 65 w zakresie przewozów pasażerskich o charakterze międzynarodowym nie jest możliwa z uwagi na kwestie techniczne, organizacyjne oraz prawne, a uruchomienie takich przewozów jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Należy podkreślić, że PKP LHS nie posiada koncesji i licencji na przewozy pasażerskie. Uzyskanie powyższych pozwoleń musiałoby wiązać się z dużymi nakładami finansowymi, które PKP LHS musiałaby ponieść – zaznacza Malepszak.

PKP LHS przypomina, że obecnie na linii nr 65 brak jest odpowiedniej infrastruktury kolejowej do przyjmowania składów pasażerskich, a także infrastruktury do obsługi podróżnych (kasy, perony, dworce itp.) i zaplecza technicznego do obsługi wagonów pasażerskich. Spółka nie zatrudnia także personelu z kwalifikacjami do obsługi pociągów pasażerskich.

Zmiana powyższego stanu rzeczy wymagałaby znaczących inwestycji oraz pozyskania finansowania na ten cel- zaznacza wiceminister

W opinii PKP LHS przewozy pasażerskie nie są dochodową działalnością gospodarczą. Także obecna strategia rozwoju spółki nie przewiduje uruchomienia tego rodzaju przewozów na linii nr 65.

Spółka dodaje, że aktualnie zdolność przepustowa linii nr 65 jest w całości wykorzystywana dla przewozów towarowych.  Uruchomienie pociągów pasażerskich musiałoby więc wiązać się ze znacznym ograniczeniem przewozów towarów pomiędzy Polską a Ukrainą.

Wiceminister zwrócił uwagę, że przewozy pasażerskie na linii nr 65 nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Uwzględniając przedstawioną powyżej argumentację należy stwierdzić, że obecnie udostępnienie szerokotorowej kolejowej linii towarowej nr 65 do uruchomienia regularnych międzynarodowych przewozów pasażerskich nie jest możliwe – zaznaczył Piotr Malepszak.

Przypomnijmy, że na początku lutego 2022 r. spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ogłosiła zapytania o uzyskanie informacji cenowej na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P5 wagonu osobowego typ 110 Ab w komunikacji przestawczej na tor 1435/ 1520 mm. Pod koniec tego samego miesiąca, tuż po rozpięciu wojny, do Olkusza przyjechał po torach LHS przyjechał specjalny pociąg z uchodźcami ze Lwowa.