PKP Intercity wybrało firmę do obsługi mediów społecznościowych

PKP Intercity wybrało firmę do obsługi mediów społecznościowych

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na świadczenie usług social media marketingu. W dwuetapowym postępowaniu wygrała warszawska spółka CreativeHarder.

W postępowaniu oferty złożyło sześć firm, które w pierwszym etapie postępowania oferty otrzymały od 34,45 do 67,1 pkt. W tej części przetargu przewoźnik przy ocenie oferty brał pod uwagę dwa kryteria: ocenę jakościową – waga 70% oraz ocenę handlową – 30 %. Do drugiego etapu zamawiający zakwalifikował trzech oferentów, którzy spełnili warunki udziału i których oferty oceniono najwyżej. W tej części postępowania PKP Intercity również wzięło pod uwagę ocenę jakościową oraz ocenę handlową ale waga punktowo rozłożona było po 50 %. Oferta  CreativeHarder sp. z o. o., otrzymała najwyższą liczbę punktów – 86,3 i została uznana jako najkorzystniejsza.

Do zadań wykonawcy będzie należała bieżąca obsługa kont PKP Intercity w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin) poprzez: bieżącą komunikację z obserwatorami, tworzenie contentu i publikację wcześniej zaakceptowanego contentu, aktywizowanie obserwatorów czy reagowanie przez moderatorów na posty/wiadomości prywatne w następującym czasie: 15 minut w godzinach 8:00-18:00, w ciągu 30 minut po godzinie 18:00 a w przedziale 21:00-24:00 w ciągu 60 minut. PKP Intercity wymaga, aby w sytuacjach kryzysowych reakcja była natychmiastowa.

Do innych zadań wykonawcy będzie także codzienny, bieżący monitoring mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie komunikacji kryzysowej i pełna dyspozycyjność dedykowanego zespołu podczas kryzysów oraz raportowanie w trybie miesięcznym, który będzie zawierać informację na temat: zasięgów, zaangażowania, treści, obsługi klienta, pracy administratorów oraz porównania z poprzednim miesiącem.

 Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania.