PKP Intercity szuka dostawcy kompletów pokrowców do foteli Pendolino

PKP Intercity szuka dostawcy kompletów pokrowców do foteli Pendolino

Inwestycje w tabor to nie tylko nowe zakupy i modernizacje, ale także komfort podróży. Dlatego PKP Intercity ogłosiło przetarg na sukcesywne dostawy kompletów pokrowców (siedzisk i oparć) oraz zakup i wymianę pokrycia tapicerki podłokietników do foteli składów ED250.

Głównym celem zamówienia jest poprawa komfortu podróży pasażerów podróżujących pociągami Express Intercity Premium zestawionymi taboru kolejowego serii ED250.

Zakres zamówienia

Zgodnie z ogłoszeniem, zamówienie obejmuje dostawę:

 • 45 szt. pokrowców foteli klasa 1 (oparcie)
 • 90 szt. pokrowców foteli klasa 1 (siedzisko)
 • 300 szt. wymiana pokrycia tapicerki podłokietników lewych – klasa 1,
 • 300 szt. wymiana pokrycia tapicerki podłokietników prawych –klasa 1
 • 80 szt. wymiana   pokrycia   tapicerki podłokietników  w  przedziałach  matki  z  dzieckiem (środkowe podłokietniki, słupki odchylne przy stolikach),
 • 2000 szt. pokrowców klasa 2 (oparcie)
 • 2500 szt. pokrowców klasa 2 (siedzisko)
 • 20 szt. pokrowców foteli 2 klasy dla osób z niepełnosprawnością (oparcie)
 • 20 szt. pokrowców foteli 2 klasy dla osób z niepełnosprawnością (siedzisko)
 • 2500 szt. wymiana pokrycia tapicerki podłokietników lewych klasa 2,
 • 2500 szt. wymiana pokrycia tapicerki podłokietników prawych klasa 2,
 • 2500 szt. wymiana pokrycia tapicerki podłokietników środkowych klasa 2.

Termin realizacji

Proces dostaw i wymiany rozpocznie się w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa będzie ważna przez okres 12 miesięcy lub do momentu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Pierwsza dostawa zostanie przeprowadzona po zakończeniu uzgodnień konstrukcyjnych, co oznacza, że proces rozpocznie się od razu po zawarciu umowy.

Wszystkie dostawy zaplanowano do magazynu PKP Intercity w Warszawie przy ul. Chłopickiego 53.

Wybór wykonawcy

Na oferty przewoźnik czeka do 15 września 2032 r. do godz. 14:00.

Spółka planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania. Pierwszy etap polega na ocenie formalnej i merytorycznej ofert wstępnych oraz ich ocenie handlowej. W drugim etapie, Wykonawcy zostaną zaproszeni do negocjacji, gdzie będą mieli szansę udoskonalić swoje oferty.

Przy dokonywaniu oceny ofert na każdym etapie postępowania Zamawiający kierować się będzie dwoma kryteriami: ceną – waga 90 pkt oraz posiadaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy w kategorii A/IV/9. zgodnych z regulaminem Systemu Kwalifikowania Dostawców w PKP Intercity.