PKP Intercity sporo dołoży za naprawę 40 wagonów Z1

PKP Intercity sporo dołoży za naprawę 40 wagonów Z1

Na początku października informowaliśmy, że PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wykonanie naprawy 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1BPRM. Łącznie, na realizację zamówienia spółka wyda 288 mln zł brutto.  Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że przewoźnik poprzednie postępowania w tej sprawie unieważniał, choć oferty były niższe.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia podzielony był na

  • część 1 – wykonanie prac przy 8 wagonach osobowych typu Z1A,
  • część 2 – wykonanie prac przy 26 wagonach osobowych typu Z1B
  • część 3 – wykonanie prac przy 6 wagonów osobowych typu  Z1B PRM przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 202 950 000,00 zł brutto.

W części 1 zamówienia (8 wagonów Z1A) przewoźnik wybrał ofertę PESA Mińsk Mazowiecki. Firma za realizację zadania oczekiwała 57 925 856,16 zł brutto co oznacza przekroczenie zaplanowanego budżetu o 17 778 656,16 zł brutto.

W części 2 zamówienia (26 wagonach Z1B) PKP Intercity wybrało ofertę H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych z siedzibą w Poznaniu. Poznański producent oczekiwał 184 844 400 zł brutto czyli o 54 366 000 zł brutto więcej niż zaplanowany budżet.

W części 3 zamówienia (6 wagonów typu Z1B PRM) również wybrano ofertę FPS Cegielski. Za realizację prac poznańska firma oczekiwała 45 165 600 zł brutto choć budżet PKP Intercity został przekroczony o 12 841 200 zł brutto.

Łącznie więc narodowy przewoźnik za realizację napraw 40 wagonów zapłaci o 84 985 856,16 więcej niż początkowo planował.

Umowa na modernizację 40 wagonów o prędkości 200 km/h ma zostać podpisana 26 października 2023 r.

Gwarancja zrobiła różnicę?

Warto w tym miejscy wrócić do poprzedniego postępowania. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert z 26 marca 2021 r. najniższe oferty w danej części zamówienia złożyły

W części 1 najniższą ofertę w wysokości 38 612 160,00 zł brutto złożyła spółka MR Train. Firma z Bydgoszczy  zadeklarowała wówczas 60-dniowy termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu oraz 4-letni okres gwarancji i rękojmi. W rozstrzygniętym postąpieniu, wybrany producent zadeklarował  wykonanie naprawy w terminie 60 dni kalendarzowych oraz i udzielając 42 miesięcznej gwarancji.

W części 2 najniższą wówczas ofertę w wysokości 132 560 298,00 zł brutto złożyło konsorcjom Mag-Train oraz POZBUD (dzisiejsze COMPREMUM). Konsorcjum naprawę jednego wagony chciało wykonać w 70, a okres gwarancji i rękojmi określono na 39 miesięcy.

W części 3 zamówienia najniższą wówczas ofertę także złożyła spółka MR Train. Za realizację prac oczekiwała 31 173 120zł brutto, deklarując wykonanie napraw jednego wagonu w terminie 65 dni i udzielając 44-miesięcznej gwarancji.

W rozstrzygniętym kilka dni temu postponowaniu zarówno w 2 i 3 części zamówienia poznański producent zadeklarował wykonanie naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu w terminie 60 dni kalendarzowych oraz udzielając 48 miesięcznej gwarancji.

Wybierając wówczas najniższe oferty, PKP Intercity wydałoby łączenie 202 345 578 zł brutto.

Jak poinformowała wówczas spółka, postępowanie  zostało unieważniło, ze względu na okoliczność, iż ceny najkorzystniejszej oferty, zarówno łącznie, jak i w poszczególnych częściach przewyższają kwoty, jakie przewoźnik zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak i poszczególnych części zamówienia.

Tak, to prawda, najniższe oferty przekroczyły zaplanowany budżet łącznie o 25 471 578 zł brutto. i spółka unieważniła postępowanie. Dlaczego?

Obawy przewoźnika dotyczyły wykonawcy zlecenia. Wątpliwości wzbudzała przede wszystkim możliwość spełnienia warunku rzetelnego wykonania zamówienia przez wyłonionego wykonawcę. Było to uzasadnione m.in. zatrzymaniem przez służby CBA współudziałowca firmy wykonawczej oraz kolejnych trzech osób w styczniu i lutym 2022 r. – tłumaczy Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity

Dodajmy, że z werdyktem przewoźnika nie zgodziło się wówczas konsorcjum Compremum  oraz Mag-Train (Lider), które wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity jako zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania. Po kilku tygodniowej sądowej batalii, oddalenie odwołania przez KIO zostało podtrzymane decyzją sądu.

Wcześniejsze postępowanie

Przypomnijmy, że w listopadzie 2020 r. PKP Intercity także unieważniło przetarg dotyczący tych wagonów. Złożone oferty przekroczy budżet w sumie o 66 mln zł brutto. Wówczas przewoźnik nie mógł zwiększyć budżetu do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przedstawiciel PKP Intercity tłumaczy, że przyczyną tej decyzji były m.in. skutki wybuchu pandemii COVID 19 i związana z tym sytuacja niepewności zarówno w odniesieniu do możliwości wykonania zamówienia, jak też co do ogólnej sytuacji gospodarczej kraju oraz przewoźnika.

Dodajmy, że pierwsze postępowanie dotyczące modernizacji 40 wagonów Z1 zostało unieważniony z uwagi na brak ofert.