PKP Intercity nie naprawi 40 wagonów Z1A/Z1B

PKP Intercity nie naprawi 40 wagonów Z1A/Z1B

PKP Intercity unieważniło przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu P3 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM. Oferty przekroczy budżet w sumie o 66 mln zł brutto.

Przedmiot zamówienia w postępowaniu został podzielony na trzy części

  • część 1 –wykonanie  naprawy  okresowej  na  5-tym  poziomie  utrzymania  z  zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim  poziomie  utrzymania  8 wagonów osobowych typu Z1A.
  • część 2 –wykonanie  naprawy  okresowej  na  5-tym  poziomie  utrzymania  z  zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B.
  • część 3 –wykonanie  naprawy  okresowej  na  5-tym  poziomie  utrzymania  z  zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim  poziomie  utrzymania  6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kryteriami jakimi kierował się przewoźnik przy wyborze oferty najkorzystniejszej we wszystkich trzech częściach były: cena – waga 80 pkt, okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – waga 10 pkt oraz termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu  – waga 10 pkt.

Na część 1, złożone zostały dwie ważne ofert. Propozycja złożona przez Modern Train z Bydgoszczy otrzymała najwyższą liczbę punktów, jednak zaproponowana cena opiewała na 43 965 120,00 zł brutto wobec budżetu PKP Intercity wynoszącego brutto 34 587 600,00 zł. Jest to przekroczenie zaplanowanej kwoty o  27,11%,  tj. 9 377 520,00 zł brutto.

Na część 2, również wpłynęły dwie ofert, Newagu oraz konsorcjum firm  ZNTK Mińsk Mazowiecki i Pesa Bydgoszcz. Propozycja konsorcjum  otrzymała w części 2 najwyższą liczbę punktów, a tym samym uznana została w tej części za ofertę najkorzystniejszą. Zaproponowana  przez wykonawcę  kwota  znacząco przekroczyła budżet na realizację tej części przetargu. Konsorcjum wyceniło swoją pracę na 158 678 364,00 zł brutto wobec budżetu wynoszącego 115 607 700,00 zł brutto. Różnica wynosi ponad 43 mln zł brutto.

W trzeciej części postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez konsorcjum firm ZNTK Mińsk Mazowiecki i Pesa Bydgoszcz. Zaproponowana przez wykonawcę kwota za realizację usługi opiewa na 40 566 384,00 zł brutto i nie mieści się w kwocie jaką przewoźnik przeznaczył na sfinansowanie części 3 zamówienia, wynoszącej brutto 26 678 700,00 zł brutto. Przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel wynosi 52,06%, tj. brutto 13 887 684,00zł.

Jak poinformowało PKP Intercity, spółka nie mogła zwiększyć budżetu do ceny najkorzystniejszej oferty dlatego przetarg został unieważniony.