Jest odwołanie do KIO w przetargu na modernizację 40 wagonów Z1A/Z1B/Z1BPRM

Jest odwołanie do KIO w przetargu na modernizację 40 wagonów Z1A/Z1B/Z1BPRM

Konsorcjum Compremum (Partner, dawne Pozbud)  oraz Mag-Train (Lider) wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity jako zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM.

– W opinii Konsorcjum unieważnienie postępowania nastąpiło bez zaistnienia przesłanek ustawowych uprawniających do unieważnienia postępowania oraz z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości i pisemności postępowania, w związku z zaniechaniem przez Zamawiającego podania szczegółowego uzasadnienia, z którego wynikałoby pełne zmaterializowanie się przesłanek, warunkujących unieważnienie postępowania (tj. brak możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej w postępowaniu) – czytamy w komunikacie.

Konsorcjum zawnioskowało do Krajowej Izby Odwoławczej o nakazanie PKP Intercity unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przeprowadzoną oceną ofert lub opcjonalnie, nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz przedstawienia szczegółowego uzasadnienia faktycznego wystąpienia przesłanek.

Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM został ogłoszony 11 grudnia 2020 r. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Przez bardzo długi okres z przetargiem nie wiele się działo. Dopiero 4 marca 2022 r. PKP Intercity poinformowało o unieważnieniu zamówienia.