PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

PKP Intercity kontynuuje misję kształcenia kadr przyszłości. Do grona pięciu uczelni wyższych, które współpracują z narodowym przewoźnikiem dołącza Wojskowa Akademia Techniczna. To kolejny krok przygotowujący spółkę do realizacji ambitnej strategii i rosnącego zainteresowania podróżami koleją w Polsce.  

Nowe możliwości dla studentów

PKP Intercity i WAT będą wspólnie opracowywać nową ofertę edukacyjną, która obejmie kursy, szkolenia, studia dualne, studia podyplomowe, jak również nowe kierunki i specjalizacje. Współpraca między przewoźnikiem a uczelnią stworzy nowe możliwości rozwoju dla studentów, którzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje w sektorze kolejowym. Oferta edukacyjna zakłada również staże, praktyki, zajęcia praktyczne oraz wizyty studyjne.

Współpraca z uczelniami wyższymi to ważny element naszej strategii rozwoju i przede wszystkim misja, by jak najlepiej wykształcić kadry przyszłości. PKP Intercity stale się rozwija. Inwestujemy w nowoczesny tabor i infrastrukturę kolejową, dlatego pozyskanie dobrze przeszkolonej kadry, która będzie w stanie ten nowoczesny sprzęt obsłużyć jest dla nas kluczowe. Studenci to przyszłość polskiej kolei – mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Wymiana doświadczeń i wspólne projekty

PKP Intercity wraz z Wojskową Akademią Techniczną będą wspólnie promować branżę kolejową i jej rozwój oraz realizować projekty badawczo-naukowe, przygotowywać analizy i ekspertyzy, a także organizować przedsięwzięcia edukacyjne i naukowe z udziałem studentów i kadry naukowej. W planach jest również organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity. Narodowy przewoźnik będzie ściśle współpracował z Biurem Karier uczelni, co istotnie ułatwi poszukiwanie najlepszych specjalistów.

Wojskowa Akademia Techniczna, jako największa uczelnia wojskowo-cywilna w kraju, przygotowuje wyspecjalizowane kadry inżynierskie nie tylko dla wojska, ale również dla przemysłu. W naszej ofercie kształcenia pojawiają się nowe kierunki studiów i specjalności, dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jestem przekonany, że absolwenci WAT, szczególnie kierunku mechanika i budowa maszyn, ale nie tylko, bo branża kolejowa wymaga różnych kompetencji, sprawdzą się doskonale w PKP Intercity. Naszym celem jest również wspieranie studentów w odnalezieniu się na rynku pracy, dlatego nieustannie poszerzamy współpracę z firmami i instytucjami w zakresie staży, praktyk oraz wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej.

Oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a PKP Intercity odbyło się w siedzibie uczelni. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Jarosław Oniszczuk i Krzysztof Świerczek, członkowie zarządu PKP Intercity, Anna Karniej, ekspert ds. szkolnictwa PKP Intercity, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prorektor ds. naukowych WAT, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, dr inż. Piotr Szurgott, prodziekan ds. kształcenia, dr hab. inż. Wiesław Krasoń, prof. WAT, z-ca dyrektora Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej ds. kształcenia, oraz Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT.

Wojskowa Akademia Techniczna to szósta uczelnia, która nawiązała współpracę z PKP Intercity. W grudniu 2022 roku porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej zostało podpisane z Politechniką Krakowską, 31 stycznia br. z Politechniką Warszawską, 10 lutego br. z Politechniką Wrocławską, 13 marca br. z Akademią Leona Koźmińskiego. 30 marca natomiast do grona partnerów naukowych narodowego przewoźnika dołączyła Politechnika Śląska. Przewoźnik nawiązał współpracę również ze szkołami średnimi oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.