PKP Intercity otrzyma 1,19 mld zł rekompensaty za realizację usług przewozowych w ramach RRJ 2021/2022

PKP Intercity otrzyma 1,19 mld zł rekompensaty za realizację usług przewozowych w ramach RRJ 2021/2022

Jakie środki finansowe przeznaczy Ministerstwo Infrastruktury na uruchamianie w nowym rozkładzie jazdy pociągów kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych a także  jakie trasy zostały zaplanowane w ramach kolejowych przewozów międzynarodowych? Z takimi pytaniami zmierzył się Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury odpowiedając na interpelację posła Michała Wypija.

Poseł Wypij w skierowanej interpelacji zaznaczył, że w ramach przewozów międzywojewódzkich nadal wykluczonych jest wiele miejscowości, w tym miejscowości położonych w województwie warmińsko-mazurskim.

– Jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe, minister infrastruktury nie utrzymuje połączeń z sąsiadującym z Polską obwodem kaliningradzkim należącym do Federacji Rosyjskiej i z Litwą – dodał Michał Wypij.

Jak poinformował Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021-2030 minister właściwy do spraw transportu zawarł z PKP Intercity umowę roczną na 2021 r., w ramach której rekompensata za realizację usług przewozowych wynosi 861 mln zł.

– Umowa ta obejmuje część Rocznego Rozkładu Jazdy 2021/2022, tj. od 12 do 31 grudnia 2021 r. – wskazał

Minister dodał, że planowane jest zawarcie z operatorem umowy rocznej na 2022 r. obejmującej kolejowe przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe zamówione przez Ministra Infrastruktury w ramach RRJ 2021/2022.

– Rekompensata w ramach nowej Umowy rocznej wyniesie 1 196,9 mln zł co oznacza wzrost o 39% w stosunku do roku 2021 – zaznaczył Bittel.

W zakresie przewozów międzynarodowych w rozkładzie jazdy 2021/2022, wiceminister Bittel poinformował, że planowane jest uruchomienie 32 par pociągów. Będą to:

 • 5 par pociągów relacji Warszawa – Berlin – Warszawa
 • 3 pary pociągów relacji Warszawa – Praga (w tym 2 pary z wagonami do Budapesztu)
 • 1 para pociągów relacji Warszawa – Ostrawa – Warszawa
 • 2 pary pociągów relacji Warszawa – Wiedeń – Warszawa
 • 1 para pociągów relacji Gdynia – Wiedeń – Gdynia
 • 1 para pociągów relacji Gdynia – Berlin – Gdynia
 • 1 para pociągów relacji Wiedeń – Berlin (tranzytującą Polskę na odcinku Chałupki – Rzepin)
 • 1 para pociągów relacji Warszawa – Kijów – Warszawa
 • 1 para pociągów relacji Kraków – Grodno – Kraków
 • 3 pary pociągów w relacji Warszawa – Brześć – Warszawa (w tym jedna para z wagonami bezpośrednimi do Moskwy)
 • 2 pary pociągów w relacji Warszawa – Budapeszt
 • 1 para pociągów w relacji Lublin – Bohumin – Lublin
 • 1 para pociągów w relacji Przemyśl – Praga – Przemyśl (z wagonami bezpośrednimi do Budapesztu) 
 • 1 para pociągów w relacji Przemyśl – Graz – Przemyśl
 • 1 para pociągów w relacji Kraków – Ostrawa – Kraków
 • 1 para pociągów w relacji Wrocław – Lwów – Wrocław (z wagonami bezpośrednimi do Kijowa)
 • 2 pary pociągów relacji Przemyśl – Kijów – Przemyśl
 • 3 pary pociągów relacji Przemyśl – Lwów – Przemyśl
 • 1 para pociągów relacji Przemyśl – Odessa – Przemyśl

Poseł Michał Wypij zapytał także o połączenia międzynarodowe na Litwę i do Kaliningradu lub innych miast obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Przedstawiciel Ministerstwa zaznaczył, że planowane jest uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Polską a Litwą, w relacji Wrocław – Warszawa – Białystok – Kowno ze skomunikowaniem w Kownie z pociągiem do Wilna.

– Połączenie to jest uzależnione od posiadania przez stronę litewską dostępnej lokomotywy spalinowej, która mogłaby przeprowadzić pociąg po niezelektryfikowanej linii do Kowna. Strona litewska poinformowała, że będzie posiadała taki tabor nie wcześniej niż w czerwcu 2023 roku. Zatem plany uruchomienia połączenia Polska – Litwa w ramach aktualnych uzgodnień ze stroną litewską, możliwe będą do zrealizowania od aktualizacji Rocznego Rozkładu Jazdy edycji 2022/2023 – dodał Bittel.

Pokreślił jednocześnie, że zobowiązania strony polskiej związane z uruchomieniem ww. połączenia zostały przez PKP Intercity zrealizowane w czerwcu 2020 r., kiedy uzyskano dopuszczenie
do wjazdu na Litwę dla wagonów przewoźnika.

Andrzej Bittel  dodał, że połączenia z Obwodem Kaliningradzkim nie są planowane.