PKP Intercity nie rezygnuje z dzierżawy 10 lokomotyw

PKP Intercity nie rezygnuje z dzierżawy 10 lokomotyw

Braki taborowe doskwierają PKP Intercity. Przewoźnik ogłosił kolejne postępowanie na dzierżawę 10 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Pierwszy przetarg choć wpłynęła jedna oferta zostało unieważnione.

Podobnie jak ostatnio, przedmiot zamówienia został podzielony na pięć odrębnych części.

Przedmiotem części 1 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem części 2 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem części 3 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem części 4 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem części 5 zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Wszystkie lokomotywy muszą być przystosowane do prowadzenia pociągów pasażerskich na terenie Polski, zgodnie z posiadanymi przez wykonawcę dokumentami dopuszczającymi lokomotywy do eksploatacji.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszystkich planowych czynności utrzymania przewidzianych dla lokomotyw oraz wystawiania dokumentacji potwierdzających ich realizację.

Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Na oferty przewoźnik czeka do 13 lutego 2023 r.

Przypomnijmy, że w pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna, zaskakująca oferta złożona przez spółkę Seville Rail Rent Krzysztof Oziembłowski z Gorzowa Wielkopolskiego, która dla każdej z pięciu części zaoferowała taką są kwotę 4 413 241,35 zł brutto. Łącznie wartość wynosi więc 22 066 206,75 zł brutto.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył w sumie 23 245 072,93 zł brutto.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jak tłumaczył przewoźnik, badanie jedynej złożonej oferty wykazało, że podlega ona odrzuceniu we wszystkich częściach zamówienia, z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia.