Polregio rozstrzygnęło przetarg na dzierżawę szynobusów

Polregio rozstrzygnęło przetarg na dzierżawę szynobusów

Train Go oraz SKPL Cargo wspólnie wydzierżawią pojazdy Polregio. Przewoźnik rozstrzygnął powtórzone postępowanie na wynajem spalinowych pojazdów trakcyjnych.

Na sfinansowanie zadań nr 1-4 przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę 1 003 750 zł brutto, na sfinansowanie zadań nr 5-6 po 379 500 zł brutto.

Konsorcjum Train Go oraz SKPL Cargo złożyło ofertę w wysokości 1 233 579,91 zł brutto dla zadań nr 1-4 oraz 233 197,3 zł brutto dla zadania nr 5.

Jeden pojazd będzie wykorzystywany na potrzeby Podlaskiego (zadanie 1), jeden w Lubuskim Zakładzie(zadanie 2), a trzy w Pomorskim Zakładzie Polregio w Gdyni (zadanie 3,4,5).

Dla zadania nr 1-4 okres dzierżawy wynosi 365 dni od dnia następującego po dniu przekazania pojazdu, a dla zadania nr 5 wynosi 69 dni od dnia następującego po dniu przekazania pojazdu, przy czym okres dzierżawy rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2023 r.