PKP Intercity myśli o zakupie lub dzierżawie biletomatów

PKP Intercity myśli o zakupie lub dzierżawie biletomatów

Narodowy przewoźnik opublikował zapytanie o informację (RFI) dotyczące zakupu lub dzierżawy nowych biletomatów własnych wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.

PKP Intercity przewoźnik chce pozyskać informacje dotyczące zakupu lub dzierżawy fabrycznie nowych urządzeń w czterech wariantach.

 • wariant 1 – zakup urządzeń:
  • w ramach zamówienia podstawowego – 3 sztuki (w tym 2 urządzenia testowe)
  • w ramach zamówienia opcjonalnego – 10 sztuk po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji

 

 • wariant 2 – zakup urządzeń:
  • w ramach zamówienia podstawowego – 3 sztuki (w tym 2 urządzenia testowe)
  • w ramach zamówienia opcjonalnego – 10 sztuk po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
  • w ramach zamówienia opcjonalnego – do 18 sztuk po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
 • wariant 3 – dzierżawa urządzeń:
  • w ramach zamówienia podstawowego – 3 sztuki (w tym 2 urządzenia testowe)
  • w ramach zamówienia opcjonalnego – 10 sztuk po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
 • wariant 4 – dzierżawa urządzeń:
  • w ramach zamówienia podstawowego – 3 sztuki (w tym 2 urządzenia testowe)
  • w ramach zamówienia opcjonalnego – 10 sztuk po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
  • w ramach zamówienia opcjonalnego – do 18 sztuk po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji

Dodatkowo PKP Intercity oczekuje wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla wszystkich dostarczonych i zainstalowanych Biletomatów (serwis nie będzie obejmował 2 urządzeń testowych zakupionych przez zamawiającego w ramach zamówienia podstawowego) oraz przygotowania i przekazania praw autorskich dokumentacji powykonawczej.

W ramach realizacji zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji nr 1 , PKP Intercity planuje zainstalować 11 nowych urządzeń na dworcu Warszawa Centralna.

W ramach realizacji zamówienia objętego prawem opcji nr 2, przewoźnik chce zamontować po dwa urządzenia na dworcach: Wrocław Główny, Gdańsk Główny, Kraków Główny, Katowice, Przemyśl, Sopot, Poznań Główny, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia.

Choć spółka dopuszcza, aby urządzenia miały nawet 220 cm wysokości (wraz z neonem) to urządzenia mają być dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, ponieważ wszystkie elementy służące do obsługi Biletomatu powinny znajdować się na wysokości 70 –120 cm.