Co wiemy o infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PLK w 2020 r.?

Co wiemy o infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PLK w 2020 r.?

W 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zarządzały ponad 36 tys. km torów kolejowych, blisko 40 tys. rozjazdów i przeszło 13,5 tys. przejazdów kolejowo-drogowych wszystkich kategorii. Spółka na koniec 2020 r. na liniach eksploatowanych utrzymywała ogółem 27,7 tys. kolejowych obiektów inżynieryjnych.

W 2020 r. zarządca infrastruktury utrzymywał 27386,266 km torów linii kolejowych. Najwięcej, 9314,808 km torów jest przystosowanych do prędkości od 80 do 120 km/h co stanowi 34 % wszystkim torów, 7865,399 km to tory z dopuszczalną maksymalną prędkością rozkładową dla pociągów od 120 do 160 km\h, na długości 5760,807 km torów pociągi mogą poruszać się z V-max w przedziale od 40 do 80 km/h. Tylko niecałe 10% wszystkich torów – 2673,540 km było w 2020 r. przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. Najmniej bo tylko na długości 592,445 km torów pociągi pasażerskie mogą poruszać się z prędkością większą niż 160 km/h.

W gestii PLK było także 8744,506 km torów stacyjnych.

Długość linii kolejowych zelektryfikowanych w 2020 r. wyniosła 11989 km co odpowiada 24955 km sieci trakcyjnej.

PLK eksploatują 39473 rozjazdów z czego 35 199 są wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor). Urządzenia są systematycznie wyposażane w automaty pogodowe umożliwiające bardziej racjonalne ich wykorzystanie, co przekłada się na podniesienie efektywności ich pracy oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Aktualnie 73,39% urządzeń eor jest sterowanych automatycznie, a pozostała część sterowana jest ręcznie.

 

Na koniec 2020 r. obowiązywało na wszystkich torach zarządzanych przez spółkę 3620 szt. ograniczeń prędkości. W wyniku prowadzenia robót naprawczych i inwestycyjnych zmniejszono w roku 2020 ogólną ilość ograniczeń prędkości o 194 sztuk, a całkowita ich długość zmniejszyła się o prawie 129,6 km toru.

– Ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych na roboty utrzymaniowo-naprawcze, jakimi dysponuje PKP Polskie Linie Kolejowe , w pierwszej kolejności usuwane są ograniczenia prędkości zlokalizowane w miejscach mających największy wpływ na bezpieczeństwo i płynne prowadzenie ruchu pociągów i mające największe znaczenie dla gospodarki kraju – informują PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na liniach eksploatowanych PKP PLK utrzymywały 24792 kolejowe obiekty inżynieryjne, w tym 3284 mosty, 3054 wiadukty, 505 przejść pod torami, 16971 przepustów, 23 tunele liniowe, 145 kładek dla pieszych oraz 810 ścian oporowych.

Jak ocenia spółka, 91 % obiektów otrzymało ocenę dobrą  – bez ograniczeń parametrów użytkowych a 8,3 % ocenę dostateczną co spowodowało organicznie parametrów użytkowych i zagrożenie wprowadzenia ograniczenia.

– Analiza ocen stanu technicznego stacyjnych urządzeń srk wykazuje, że przeważająca liczba urządzeń jest w dostatecznym stanie technicznym (75,8%). Szczegółowa analiza urządzeń będących w stanie dostatecznym wykazała, że 24,6% urządzeń jest w stanie „dst-„ co oznacza zagrożenie pogorszeniem stanu technicznego obiektu do stanu niezadowalającego w krótkiej perspektywie czasowej. Stan techniczny stacyjnych urządzeń uległ nieznacznemu polepszeniu (2,7 p.p.). Oznacza to, że prowadzone inwestycje i modernizacje pozwalają na utrzymanie istniejącego stanu technicznego urządzeń – czytamy w sprawozdanie zarządu z działalności PKP PLK.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. eksploatowane było 40 Centrów Sterowania LCS, 5 LCS z systemem srk dedykowanym dla linii mało obciążonych oraz 34 odcinki linii na których odbywa się zdalne sterowanie. W sumie zdalnym sterowaniem objętych jest 247 okręgów nastawczych o łącznej liczbie 4772 zwrotnic przeliczeniowych i 6258 sygnalizatorów na 2632 km linii.