PKP Energetyka po raz piąty wśród najlepszych pracodawców w Polsce

PKP Energetyka po raz piąty wśród najlepszych pracodawców w Polsce

PKP Energetyka kolejny raz z rzędu uzyskała prestiżowy certyfikat Top Employer i znajduje się w gronie topowych pracodawców w Polsce. Ten tytuł to wyróżnienie i docenienie działań skierowanych do pracowników oraz znak jakości, który podkreśla najwyższe standardy w tworzeniu środowiska pracy. Spółka nie tylko została wyróżniona przez międzynarodowy Top Employers Institute, ale także z roku na rok poprawia osiągane efekty w audytowanych obszarach.

W ciągu pięciu lat spółka poprawiła swój ogólny wynik w certyfikacji aż o 14 punktów procentowych, z 70% do prawie 84%. W procesie oceny, prowadzonej przez międzynarodowy TOP Employers Institute, brano pod uwagę m. in.: poszukiwanie talentów, strategię HR, szkolenia i rozwój czy budowę różnorodnego miejsca pracy.

Tegoroczna nagroda przyznana w jednej z najbardziej prestiżowych certyfikacji dla pracodawców, jest wyjątkowo istotna, ponieważ potwierdza długofalowe, pozytywne efekty zmiany kultury organizacyjnej, które wprowadziliśmy w ostatnich latach. Turbulentne czasy wymagają od pracodawców adekwatnej reakcji na zmieniające się potrzeby pracowników i regularnego dialogu. Dziękuję całemu Zespołowi, z którym wspólnie wypracowaliśmy plan osiągnięcia pozycji pracodawcy z wyboru i konsekwentnie ją realizujemy – mówi Wojciech Orzech, prezes zarządu PKP Energetyka.

Rozwój i transformację spółki najlepiej obrazuje rokroczny wzrost w poszczególnych obszarach, które podlegają ocenie. Jeśli chodzi o wdrażanie nowych pracowników, Spółka w 2019 roku startowała z pułapu 43%, aktualnie ten wskaźnik utrzymuje się na poziomie ok. 68%. W kategorii well-being (poczucia komfortu pracowników) odnotowano ponad 3-krotny wzrost z 21% do 68%. Obszar rozwijania umiejętności przywódczych w 2022 roku wzrósł do 100%, podczas gdy w roku 2019 był na poziomie 71%, a wskaźnik w zakresie pozyskiwania nowych talentów wzrósł z 72% i utrzymuje się na poziomie prawie 93%.

Bardzo się cieszę, że z roku na rok notujemy postępy w budowie bezpiecznego, przyjaznego i różnorodnego miejsca pracy. To także docenienie codziennych wysiłków naszego MOCnego Składu. Potwierdzeniem właściwego kierunku podejmowanych przez nas działań jest także utrzymujące się od kilku lat na bardzo wysokim poziomie zaangażowanie ponad 4000 pracowników. Wynik niemal 70% znacznie przekracza sektorową średnią, plasując nas wśród najlepszych pracodawców, i jest dla nas motywacją do realizowania kolejnych projektów – komentuje Anna Przygoda, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Top Employers Institute to globalny autorytet w zakresie badania środowiska pracy. Instytut certyfikował dotychczas ponad 1 857 organizacji w 123 krajach. Certyfikacja polega na ocenie 600 praktyk wdrożonych w firmie, dotyczących tworzenia stabilnych i przyjaznych warunków pracy, procesów zatrudniania, wdrażania, motywowania i rozwoju pracowników.

PKP Energetyka została również nagrodzona, po raz trzeci, tytułem Best Employer 2023, przyznawanym przez firmę Kincentric – realizującą m. in. coroczne badanie zaangażowania.