CD Cargo Poland z umową na przewóz węgla dla PGNiG Termika

CD Cargo Poland z umową na przewóz węgla dla PGNiG Termika

PGNiG Termika podpisała ze spółką CD Cargo Poland umowę  na usługę transportu kolejowego 1 050 000 ton węgla energetycznego do zakładów spółki od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Początkowo, na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 35 098 527 zł netto. Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki CD Cargo Poland, która za realizację zamówienia oczekiwała 58 739 015 zł netto.

W postępowaniu brali udział, także dwaj inni przewoźnicy, DB Cargo Polska oraz PKP Cargo.

W ramach umowy przewoźnik zobowiązuje się transportować węgiel na następujących trasach w relacji bezpośredniej, jedna stacja przeznaczenia:

  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy EC Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK  poprzez stację Warszawa Okęcie),
  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy EC Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK poprzez stację Warszawa Praga).

Całopociągowe składy w relacji bezpośredniej kierowane do EC Siekierki i EC Żerań powinny posiadać minimum 40 wagonów, a ponadto spełniać następujące wymagania:

  • powinny mieć maksymalną długość do 600 metrów z uwzględnieniem warunków technicznych bocznicy nadawcy Towaru. Sformowane całopociągowe składy kierowane do EC Żerań winny składać się wyłącznie z wagonów o pneumatycznym rozładunku z pomostu wagonu,
  • dopuszczalny nacisk na oś na bocznicach kolejowych EC Siekierki i EC Żerań wynosi 22,5 ton.

Węgiel będzie transportowany z 25 miejsc załadunku.