PKP Cargotabor kupił aktywa likwidowanego oddziału Alstom w Łodzi

PKP Cargotabor kupił aktywa likwidowanego oddziału Alstom w Łodzi

Spółka PKP Cargotabor  podpisała z Alstom Pojazdy Szynowe umowę na zakup aktywów likwidowanego oddziału Alstom. Jak się dowiedzieliśmy, chodzi o Zakład Aparatury Trakcyjnej w Łodzi.

Umowa o wartości 13,5 mln zł netto dotyczy zakupu materialnych składników majątkowych, wraz z związanymi z nimi prawami majątkowymi do dokumentacji aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. prawa ochronne na znaki towarowe, wraz z związanymi z nimi prawami majątkowymi do dokumentacji aktywów oraz inne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji aktywów, a także zapasów magazynowych.

Przedmiotowa umowa jest istotna dla Grupy PKP Cargo ze względu na zapewnienie dostępności pakietów naprawczych aparatury elektrycznej dla serii lokomotyw użytkowanych przez spółki z Grupy. Tym samym Grupa zapewni sobie możliwość serwisu lokomotyw w ramach usług świadczonych przez PKP Cargotabor – czytamy w raporcie giełdowym.

Zakład Aparatury Trakcyjnej w Łodzi zajmuje się produkcją części, podzespołów, i zespołów aparatury elektrycznej stosowanych w polskich lokomotywach elektrycznych i spalinowych.

Utrzymanie dotychczasowej produkcji w tym zakładzie leży w interesie Grupy PKP Cargo. Umowa jest bardzo ważna dla Grupy ze względu na zapewnienie dostępności pakietów naprawczych aparatury elektrycznej dla serii lokomotyw użytkowanych przez spółki z Grupy PKP Cargo. Tym samym Grupa zapewni sobie możliwość dostępności komponentów niezbędnych dla serwisu lokomotyw. Podpisana przez PKP Cargotabor  umowa ma również ogromne znaczenie z punktu widzenia repolonizacji polskiego przemysłu i utrzymania miejsc pracy – poinformował Krzysztof Losz, rzecznik PKP Cargo.

Na decyzji o zamknięciu zakładu przez Alstom wpływ miał brak zamówień i perspektyw rozwoju.

Wszyscy pracownicy, 60 osób zatrudnionych w Łodzi, otrzymali możliwość kontynuowania zatrudnienia w innych spółkach Alstom w Polsce i niektórzy skorzystali z tej możliwości, pozostali pracownicy otrzymali stosowne odprawy uzgodnione ze związkami zawodowymi – poinformowano „Kolejowy Portal: biuro prasowe Alstom.

Dodajmy, że w październiku Alstom otworzył nowy zakład produkcji wózków w Nadarzynie.