PKP Cargo z umową na transport koksu i węgla

PKP Cargo z umową na transport koksu i węgla

PKP Cargo podpisało umowę z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria na transport koksu i węgla.

W ramach nowo obowiązującego pięcioletniego kontraktu PKP Cargo przewiezie ok. 4 mln ton produktów pochodzenia węglowego, z możliwymi zmiennymi ilościami zależnymi od sytuacji rynkowej.

WZK Victoria to jeden z wieloletnich klientów PKP Cargo, a obecna umowa stanowi przedłużenie dotychczasowej dobrej współpracy obu spółek.

Wartość kontraktu pozostaje tajemnicą przedsiębiorstw.