PKP Cargo wdraża system SAP TMS

PKP Cargo wdraża system SAP TMS

Spółka PKP Cargo  podpisała umowę na wdrożenie systemu SAP Transportation Management System, którego zadaniem będzie wsparcie zarządzania transportem w spółce. Zdaniem prezesa Warsewicza będzie to ważny element podnoszenia kompetencji logistycznych PKP Cargo, a tym samym realizowania strategii całej Grupy.

Projekt obejmie swoim zakresem główne procesy biznesowe PKP Cargo. System SAP TMS, wraz z modułem SAP SD, będzie jedną, kompletną platformą do zarządzania transportem. Będzie bowiem obsługiwał wszystkie obszary procesu przewozowego, takie jak kontakt z klientem, zarządzanie zamówieniami, planowanie zapotrzebowania na przewóz ładunków masowych i intermodalnych, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, automatyzację planowania i budowy harmonogramu przewozów.

To narzędzie pomoże w monitoringu transportów, zapewniając np. śledzenie przesyłek, a także przyczyni się do lepszego planowania czasu pracy drużyn trakcyjnych. Ponadto SAP TMS obejmuje również rozliczanie przewozów, co oznacza integrację z systemem ERP. Ponieważ wszystkie operacje związane z przewozem mają być wykonywane w jednym systemie i wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane w jednym miejscu, to dostęp do nich będzie możliwy w czasie rzeczywistym, co ułatwi ich analizę w systemie klasy Business Intelligence.

– Dzięki lepszemu planowaniu organizacji i rozliczania procesu przewozowego, lepszej współpracy i wymianie informacji z kontrahentami kontynuujemy podnoszenie poziomu obsługi klientów. Zastosowanie SAP TMS w naszej spółce powinno spowodować też poprawę efektywności operacyjnej i tym samym obniżenie kosztów – wyjaśnia Czesław Warsewicz. – To wszystko przełoży się na wzrost konkurencyjności PKP Cargo na rynku usług przewozowych i szerzej logistycznych – dodaje prezes Warsewicz.

SAP TMS to największe wdrożenie systemu informatycznego w historii PKP Cargo S.A., które trzeba było podzielić na etapy, a ostatni zostanie zrealizowany do końca 2025 roku.

– Projekt ten jest ogromnym wyzwaniem, ale jest też ogromną szansą na dalszy rozwój PKP Cargo – podkreśla prezes Czesław Warsewicz.