PKP Cargo Service przewiezie węgiel dla PGG

PKP Cargo Service przewiezie węgiel dla PGG

Polska Grupa Górnicza rozstrzygnęła postępowanie na wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów PGG do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola).

Początkowo na sfinansowanie zamówienia PGG zamierzała przeznaczyć 13 591 238,63 zł brutto. Jedyna ofertę w wysokości 21 149 431,80 zł brutto złożyła spóła PKP Cargo Service.

Maksymalny przewidywany wolumen ilościowy węgla do przewozu wynosi 771 000 ton,  czego najwięcej 391 000 ton obejmuje transport węgla z KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Wola-Czeczott.

W okresie realizacji umowy zamawiający umożliwi wykonawcy realizacje przewozów po infrastrukturze własnej. W granicach aktualnej zdolności przepustowej wybrana firma będzie posiadała dostęp do infrastruktury kolejowej PGG obejmującej w szczególności tory dojazdowe (szlakowe) do KWK Piast Ziemowit Ruch Piast, Ruch Ziemowit Lędziny i Ruch Ziemowit (Wola), KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, oraz tory zdawczo-odbiorcze niezbędne dla potrzeb wykonania przewozów objętych zamówieniem bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz zamawiającego z tego tytułu. W odniesieniu do KWK ROW Ruch Jankowice – zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie i regulaminem zarządcy infrastruktury Infra Silesia.

Ogólne zasady realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje realizacji przewozów w systemie wahadłowym.  Przewóz węgla w jednym składzie pociągowym będzie obejmował wolumen od ok. 950 ton do ok. 2200 ton. Wykonawca zagwarantuje dysponowanie na wyłączność potrzeb przewozowych na rzecz PGG min. 120 wagonów typu Fals (talbot) o ładowności około 52 ton  niezbędnych do przewozu min. 4000 ton na dobę. Dodatkowo dysponować będzie min. czterema lokomotywami spalinowymi o minimalnej mocy znamionowej 550 kW.

Obowiązki wykonawcy

Spółka PKP Cargo Service będzie zobowiązana dostarczyć wagony próżne, sprawne, pozbawione zanieczyszczeń i zdatne do załadunku na punkt zdawczo-odbiorczy odpowiednio KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit (Lędziny) lub KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, KWK ROW Ruch Jankowice -st. Rybnik Towarowy.

Po załadunku wagonów, przewoźnik będzie zobowiązany wykonać wymagane czynności techniczne i wyjechać z infrastruktury PGG w czasie do 2 godzin liczonych od czasu przyjazdu lokomotywy do składu wagonów. Następnie wybrana firma dokona przewozu wagonów ładownych zgodnie z relacją a także odbierze wagony próżne po ich rozładunku z punktu zdawczo-odbiorczego.