Międzynarodowa akredytacja dla zespołu CERT PKP Informatyka

Międzynarodowa akredytacja dla zespołu CERT PKP Informatyka

Zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT PKP Informatyka, przeszedł pozytywnie weryfikację i został akredytowanym członkiem międzynarodowej organizacji GÉANT TF-CSIRT Trusted Introducer zrzeszającej zespoły cyberbezpieczeństwa.

Uzyskanie tego statusu poprzedzone zostało audytem przeprowadzonym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy, który obejmował ocenę dojrzałości zespołu CERT i SOC
w obszarze organizacyjnym, zasobów ludzkich, technicznym i procesów zgodnie z metodyką SIM3 (Security Incident Management Maturity Model), wytycznymi Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

PKP Informatyka potwierdziła tym samym wysoką jakość świadczonych usług cyberbezpieczeństwa dla naszych klientów, w tym odbiorców wchodzących w skład infrastruktury krytycznej podsektora transportu kolejowego.  Oznacza to, że mamy bardzo duży potencjał i realnie wpływamy na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa polskiej kolei, a uzyskane członkostwo gwarantuje, że zapewniamy ochronę wg najwyższych standardów, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 6

Zespoły CERT oraz SOC PKP Informatyka działają w trybie 24/7/365 świadczą usługi w zakresie:

 • outsourcingu usługi SOC w trybie 24/7/365,
 • klasyfikacji zdarzeń – triage,
 • reagowania na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa zaistniałe w obszarach:
 • krytycznych elementów infrastruktury IT,
 • monitorowanych systemów i serwerów oraz sieci LAN/WAN,
 • funkcjonowania usług i procesów,
 • niepożądanych działań użytkowników,
 • szybkiej reakcji i obsługi incydentów na podstawie scenariuszy opracowanych z Klientem,
 • cyklicznego raportowania stanu bezpieczeństwa
 • analizą zdarzeń i obsługą incydentów cyberbezpieczeństwa,
 • analizą ruchu sieciowego oraz logów systemowych,
 • ulepszaniem narzędzi oraz rozwijaniem metod wykrywania i zwalczania zagrożeń cyberbezpieczeństwa,
 • wydawaniem komunikatów o zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa,
 • koordynacją działań i reakcji na incydent,
 • prowadzeniem analizy złośliwego oprogramowania oraz analizy podatności,
 • budowaniem świadomości użytkowników,
 • współpracą z innymi zespołami CERT i CSIRT,
 • wykonywanie testów penetracyjnych i bezpieczeństwa.

Więcej o usłudze CERT oraz SOC PKP Informatyka