PKP Cargo przewiezie węgiel dla PGE Energia Ciepła

PKP Cargo przewiezie węgiel dla PGE Energia Ciepła

PKP Cargo przewiezie 244 tys. ton węgla kamiennego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże do dnia 31 grudnia 2021 r.  Zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki.

Przedmiot zamówienia dotyczy przewozu węgla energetycznego w ilości maksymalnej 244 000 Mg do stacji Gdańsk Nowy Port oraz Gdynia Port. Zamówienie zostało udzielone bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Jak tłumaczy PGE Energia Ciepła, spółka obecnie posiada zawartą umowę na przewozy węgla kamiennego do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże do dnia 31.12.2021 r.  Jednak z uwagi na niezależną od zamawiającego zmianę miejsca pochodzenia znacznej ilości masy węglowej z dotychczasowej tj. z Gdańskiego Portu Północnego na Górny Śląsk nastąpiło szybsze skonsumowanie wartości umowy w takim stopniu, że we wrześniu 2021 r. wartość umowy przewozowej została wyczerpana. W związku z tym zamawiający podjął wszelkie środki zapewniające usługi transportu węgla do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże aneksując z obecnym przewoźnikiem umowę

– Niemniej jednak obecny przewoźnik ma poważne problemy z należytą realizacją przedmiotu umowy – od początku sierpnia 2021 r. wykonał zaledwie ok. 60% zleconych przewozów, co powoduje, że zamawiający nie jest w stanie zapewnić usług transportu węgla na niezbędnym poziomi – tłumaczy decyzje PGE Energia Ciepła S.A.

Dlatego też spółka podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki największemu przewoźnikowi narodowemu PKP Cargo na okres 4 miesięcy, tj. do czasu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu w trybie konkurencyjnym. W ocenie spółki, PKP Caro ma największy potencjał przewozowy i jest wstanie zrealizować zlecenie w pełnym zakresie.