PKP PLK wybrały wykonawcę modernizacji peronów w Leopoldowie i Sarnowie

PKP PLK wybrały wykonawcę modernizacji peronów w Leopoldowie i Sarnowie

W sumie 12 ofert wpłynęło do PKP PLK w postępowaniu na modernizację peronów w miejscowościach Leopoldów i Sarnów. Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST i to ta firma zrealizuje prace.  To pierwsze projekty realizowane w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025 na Lubelszczyźnie.

Jak poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w tym miesiącu.

– Rozpoczęcie prac jest planowane jeszcze w tym roku, a zakończenie w III kwartale 2022 r. w Leopoldowie oraz w połowie 2023 r. w Sarnowie – dodał Jakubowski 

PKP Polskie Linie Kolejowe na sfinansowanie postępowania przeznaczyły 13 776 000 zł brutto z czego dla części 1 dotyczącej budowy nowego peronu jednokrawędziowego na przystanku osobowym Sarnów 8 118 000 zł brutto a dla części 2 obejmującej modernizację przystanku osobowego Leopoldów 5 658 000,00 zł brutto.

W Sarnowie przystanek będzie zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego, co skróci dostęp do pociągów podróżnym dojeżdżającym do kolei samochodami. Nowe wyższe perony ułatwią wsiadanie i wysiadanie. Obok przystanku zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Powstanie też parking typu Parkuj & Jedź, który zwiększy dostępność komunikacyjną dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

W tej części postępowania wpłynęło pięć oferty. Najtańsza ofertę w wysokości 5 410 382,73 złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST. Pozostałe oferty mieściły się w kwocie od 5 855 353,50 do 7 108 425,84 zł brutto.

W Leopoldowie podróżni skorzystają z dwóch nowych wyższych peronów. Inwestycja poprawi dostępność i komfort podróży koleją. Podobnie jak w Sarnowie będą nowe wiaty i ławki, lepszą obsługę zapewni czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się, bowiem przewidziano pochylnie. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające.

W tej części postępowaniu wpłynęło aż 7 ofert, z czego najniższa opiewała na kwotę 2 807 494,07 złożoną również przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST. Pozostałe propozycje to kwoty w przedziale 3 213 006  – 4 920 000 zł brutto.